1907 Hillegom Gereformeerde kerk

1907: Nieuw orgel door Standaart


Rotterdamsch nieuwsblad 09-03-1907                              De standaard 11-03-1907

1912: Nieuw groter instrument door Standaart. Het "oude" Standaart-orgel werd door Standaart geplaatst in Vlaardingen gebouw Rehoboth.
Ruim 600 pijpen. Bij ingebruikname op  6 maart 1912 bespeeld door Louis Robert, organist van de Grote Kerk te Haarlem.
Manuaal: Bourdon 16, Prestant 8, Viola 8, Voix céleste 8, Aeoline 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit dolce4, Woudfluit 2, Cornet 5 sterk, Trompet 8.
Pedaal: Subbas 16.
Koppeling Manuaal-Pedaal Ventiel. Calcant.

Aantekeningen door Piet van Hoogdalem uit het boek J.B. van Loenen: "Beschrijving en kleine kroniek van de Gemeente Hillegom" (1916) Uitgever Firma H. Hamberg Jz. Blz. 01, 02, 03, 04

Het is een blij verschijnsel, dat men ook in de Gereformeerde Kerken op het platteland zich gaat voorzien van betere orgels. Wie zoo hier en daar eens een kijkje nam, heeft menig orgel gehoord, dat toch feitelijk dien naam niet meer waardig was. Sommige registers zijn niet te gebruiken, hetzij door onzuivere klanken, hetzij door schelle geluiden.
We hebben onlangs kennis gemaakt met het nieuwe orgel in de Hoflaankerk te Rotterdam en toen ronduit erkend, dat wij een dergelijk orgel nog nimmer in onze kerken hadden gevonden.
Zulk een instrument heeft de heer A. Standaart, Kerkorgelfabrikant te Rotterdam, thans afgeleverd aan de Gereformeerde Kerk te Hillegom.
De heer Louis Robert (Organist van de Groote Kerk te Haarlem) rapporteerde aan den Kerkeraad over dit orgel: „Dat bedoeld instrument voldoet aan hooge eischen, in verband met grootte en kosten.
„Dat de intonatie der verschillende stemmen uitstekend en de verhouding der registers onderling voortreffelijk is.
„Dat de zorgvuldige afwerking en het gebezigde materiaal allen lof verdienen.
„Dat de toepassing van tegenwichten in plaats van gebruikmaking van veeren, een zeer gelukkige is.
„Een woord van lof aan den fabrikant voor de degelijke opvatting van zijn arbeid mag, m.i., niet achterwege blijven.”
Boekje kerkorgels ■ 23/24; citaat uit DH VII - 85/86.


De standaard 05-02-1912                                                      De standaard 23-11-1912


Bericht uit "Het Orgel" februari 19131927/1928: Het gebouw werd gesloopt in 1928 om plaats te maken voor een nieuw en groter gebouw.


De Nederlander 06-10-1926

Het Standaart-orgel werd verkocht naar de Hervormde kerk te Rouveen. (02), waar het in de Hervormde Kerk kwam te staan.
In 1965 is het daar afgebroken en vervangen door een nieuw orgel van de firma Kamp & Zn.
Zie onderstaande advertentie uit Trouw 10 oktober 1964


Standaart bouwt een nieuw orgel voor fl 3300,-
De dispositie werd ontworpen door Cor de Koning, organist van de kerk.
Dispositie
Manuaal I: Bourdon 16', Prestant 8', Gamba 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur 3st., Trompet 8'.
Manuaal II : Salicionaal 8', Celeste 8', Holpijp 8', Fluit 4', Woudfluit 2', Vox Humana 8'.
Pedaal: Subbas 16', Octaafbas 8'.
Tractuur: Pneumatisch (04 en 05)


Foto (02)

Toen besloten werd een nieuw orgel te kopen, werden de beide zijmuren van de kerk verstevigd met een aantal steunberen vanwege de te verwachten sterkere trillingen van een nieuw en groter orgel.


Haarlem's Dagblad 18 mei 1927 pagina 10


De standaard 22-12-1927


Tijdschrift "Het Orgel" 1928-januari


Foto uit 1928. (01)


Foto van onbekende herkomst. In bezit van Piet van Hoogdalem.

1980: De kerk wordt door brand verwoest.

Bronvermelding:

  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Hillegom,_Stationsweg_%28nu_Sixlaan%29_,_Gereformeerde_Kerk
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Rouveen,_Oude_Rijksweg_443_-_Hervormde_Kerk
  4. Emailwisseling tussen Piet van Hoogdalem een Kees van Eersel
  5. Tijdschrift: De Orgelvriend 1983/11blz 28/29
  6. Aantekeningen van G.R.H. van? xxx (onleesbaar) in het bezit van Piet van Hoogdalem