1926 Zevenhoven Hervormde kerk

1926: Standaart bouwt een nieuw éénklaviers pneumatisch orgel voor 3425 gulden en geeft 75 gulden voor het oude orgel.


De standaard 23-08-1926


Foto W. Blokland (01)


Foto (01)


Foto (09)

196x-197x: Restauratie en uitbreiding door De Wit. Toevoeging van een tweede manuaal op een unit-lade. Basisregeister is de Holpijp8'. Ombouw naar electro-pneumatisch.
De speeltafel van Standaart wordt verwijderd en vervangendoor een nieuwe speeltafel. De tractuur wordt gewijzigd naar electro-pneumatisch. De magazijnbalg met trapinstallatie maakte plaats voor twee zakbalgen. (04-07)
Manuaal I
: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Gamba 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur III-IV sterk.
Manuaal II: Holpijp 8', Fluit 4', Nasard 2 2/3', Woudfluit 2', Terts 1 3/5', Tremulant.
Pedaal: Subbas 16', Gedekt 8'.

Manuaal II is een unitwerkje dat boven het pijpwerk van het hoofdwerk is opgesteld.
De pedaalstemmen zijn afgeleid van het hoofdwerk.
De 12 grootste pijpen van de Gamba 8' zijn afgeleid uit de Roerfluit 8'.
Het unitwerkje is uitgebouwd tot de kleinste pijp van de 2'. De vier hoogste tonen van de Terts 1 3/5' repeteren boven 2'-lengte een octaaf lager (klinkend als 3 1/5'). (04-07)

Koppels:
Superkoppeling Man I
Pedaal-Hoofdwerk
(de koppeling Pedaal-Nevenwerk ontbreekt)
(de koppeling Hoofdwerk-Nevenwerk ontbreekt)  (04-07)


Foto  (02)

1990/1991: Pels & Van Leeuwen voert een grondige renovatie uit. De zakbalgen verdwijnen ten gunste van een magazijnbalg. Op last van de burgerlijke gemeente dient de orgelmotor uit de toren verwijderd te worden. De toch al slechte motor wordt vervangen en krijgt een plaats op het orgelbalkon. Er vindt een kleine, gedeeltelijke herintonatie plaats. (04-07)Foto Jeroen de Haan (augustus 1990) (08)

Bronvermelding:

  1. www: Orgeldatabase Piet Bron
  2. www: Links http://www.sdewit.nl/orgel/zevenhoven/zevenhoven.htm
  3. www: http://www.orgelsite.nl/kerken37/zevenhoven.htm
  4. Waarneming door Jeroen de Haan
  5. Archief Jeroen de Haan
  6. Voorlopig rapport, opgesteld door de Orgelcomissie der Ned. Herv. kerk
  7. Boek: "Op pad langs Rijnlandse dorpskerken", 1990, Stichting Rijnlandse Historiën, Alphen aan den Rijn, pagina 127 t/m 136.
  8. E-Mail Jeroen de Haan d.d. 18-12-2007
  9. E-Mail d.d. 12-01-2007 door Marcel Pelt