1918 Westeremden Gereformeerde kerk

Kerk: Het huidige kerkgebouw (naar een ontwerp van A. Wiersema) dateert uit 1934 en toont duidelijk kenmerken van de Amsterdamse school; het gebouw staat tegenover het verenigingsgebouw ‘Jachin’, het voormalige kerkje uit 1898. In 1992 is de ingangskant van de kerkzaal verbouwd ten behoeve van het inrichten van een vergaderzaal en enkele nevenruimten. Aan deze verbouwing is ook de nu aanwezige galerij te danken.


Foto (05)

1918: Nieuw pneumatisch orgel door A. Standaart voor de oude kerk. Ingebruikname op 15 februari 1918.


Foto: Albert Valstar

1934: De overplaatsing naar de nieuwe kerk werd uitgevoerd door de Fa. Holtman en Leemhuis.

1952: Op 24 oktober schrijft Mense Ruiter dat hij van zijn moeder hoorde dat er om een prijsopgave werd gevraagd voor het schoonmaken van het orgel. Kan de kerk gegevens aanleveren over het orgel? Voor een prijsopgave zal Ruiter een bezoek moeten brengen aan het orgel.
Op 27 oktober antwoord door organist Smit vanuit Westeremden. Het orgel staat in de Gereformeerde Kerk. De motor zou te sterk zijn, waardoor de stemming geen stand houdt. Het is een pneumatisch orgel. De 'registratie' van 'lings' naar rechts gelezen luidt als volgt: Tremulant, Octaafkoppel, Woudfluit 2, Octaaf 4, Prestant 8, Roerofluit 4, Viola da Gamba 8, Vox Celeste 8. Verder heeft het last van houtworm en ok staan er pijpen los in. Hij wil graag de baskant iets zwaarder. Er spreken twee tonen niet.
Op 2 december deelt Ruiter mee dat er een nieuwe windmotor kan worden geleverd voor f 369,26
Op 9 december schrijft Ruiter dat de levring van een windmotor inclusief montage en omkisting op f 663,- komt. Tijdens het bezoek van Ruiter aan het orgel bleek hem dat het dringend schhon gemaakt moet worden. Schoonmaak en het uitvoeren van een onderhoudsbeurt met wat kleine reparaties komt op f 600,- (06)

1953: Op 14 januari schrijft Ruiter dat hij bij geruchte heeft vernomen dat het werk aan een andere orgelmaker is gegund. Het zou mooi zijn als hij daar bericht van had gekregen. Ruiter brengt wel een bedrag in rekening voor het onderzoek wat hij heeft gedaan.(06)
Schoonmaak en installatie van een elektrische windmotor door L. Rinkema.

1990: Revisie van de windlade door A.J. Opten. Vernieuwing van de membranen.

Het orgel staat in een nis boven de kansel (aan de achterzijde van de kerkzaal). Het gedeelte van de kas op de orgelzolder is van boven afgedicht, het deel van de kas in de kerkruimte is van boven open.
De kas is donkerrood geschilderd, met zwarte biezen en consoles.


Foto (05)

Dispositie:
Manuaal (C - f"):
Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Voix Celeste 8 vt Nevenregisters:
Viola di Gamba 8 vt Tremulant
Octaaf 4 vt Octaafkoppel
Woudfluit 2 vt
Pedaal (C - b)
aangehangen

Vaste combinaties: Tutti/Forte/Piano/A
Windvoorziening: magazijnbalg in de orgelkas.
Bijzonderheden: het orgel heeft een pneumatisch kegelladesysteem.
De pijpen C - E van Prestant en Roerfluit zijn met elkaar gecombineerd. Het groot octaaf van de beide strijkende registers is gecombineerd met dat van de Roerfluit.
De speeltafel (met afsluitklep) is aangebouwd tegen de linkerzijde van de kas.


Foto (05)


Foto (05)

2013: Op 21 juni 2013 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken

Bronvermelding:

  1. Voor meer informatie zie "het Groninger orgelbezit van Aadorp tot Zijldijk" deel V FivelingoHunsingo blz. 170-171 VHMT, december 1997
  2. Zie: http://rijksmonumenten.nl/monument/517378/gereformeerde+kerk+met+aangebouwde+consistorie/westeremden/
  3. Reliwiki: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Westeremden,_Kosterijweg_16_-_Gereformeerde_Kerk
  4. Rijksmonumenten: http://rijksmonumenten.nl/monument/517378/gereformeerde+kerk+met+aangebouwde+consistorie/westeremden/
  5. E-Mail Jan Zuidhof d.d. 2-10-2007
  6. Mense Ruiter oude archief