1914 Warnsveld hervormde kerk

1913: De Hervormde Kerkvoogdij bood op 27 juni 1913 in de Kerkelijke Courant het voorgaande orgel te koop aan. (02)


Bericht uit "Het Orgel" van september 1914


Bericht uit "Het Orgel" van november 1914

1914: Nieuw orgel van Standaart ter vervanging van een oud orgel, dat afkomstig was uit de Broerenkerk in Zutphen. In gebruikname op 6 december 1914
Dispositie
Manuaal I: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Viola di Gamba 8', Octaaf 4', Quint 3', Woudfluit 2', Mixtuur IV sterk, Trompet 8'.
Manuaal II: Holpijp 8', Voix Célèste 8', Open Fluit 4', Onbekend register (Fuit 2'?), Tremulant.
Pedaal: Subbas 16' - transmissie.
Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II, Pedaal - Manuaal I. (02)


Zutphensche courant 07-12-1914


De Graafschapper 09-12-1914


Bericht uit "Het Orgel" van februari 1915 en De standaard 08-12-1914196x: Van het orgel bestaat een opname op een LP met orgel en samenzang (Zie onder).
xx
Foto uit het boek "De geschiedenisnis van de Warnveldse Martinuskerk door Jaap C. Riemens (2006)

De organist is Henk Riefel, de vader van organist Wim Riefel die in 2019 afscheid nam als organist van de kerk van Warnsveld.
Een klein gedeelte van de LP is te beluisteren via een MP3.


1969-1972: Het Warnsveldse kerkorgel, dat in 1914 volgens het pneumatische systeem werd gebouwd, vertoonde al heel wat jaren ernstige gebreken.
Orgelbouwers werden erbij gehaald en hun adviezen kwamen erop neer er geen kosten meer aan te besteden en uit te zien naar een tijdelijke noodoplossing.
De kerkvoogdij verzocht op 19 mei 1969 de orgelcommissie der Hervormde kerk (landelijke commissie) een voorlopig advies uit te brengen.
Kort te voren was het instrument provisorisch hersteld.
De Orgeladviescommissie van de Hervormde kerk brengt op 8 augustus 1969 een advies uit over de toestand van het orgel.
Het orgel is in slechte staat en er wordt aangeraden het orgel niet te restaureren, maar te vervangen door een nieuw instrument. Zie het  advies d.d. 8 augustus 1969.
Op advies van de commissie werd Klaas Bolt, organist van de Grote of St.Bavokerk in Haarlem, verzocht als adviseur bij de bouw van een nieuw orgel op te treden.
De plaatselijke orgelcommissie en kerkvoogdij maakten samen met de dhr. Bolt iplannen voor de bouw van een nieuw instrument.
Terwijl men daarmee bezig was deed zich  de mogelijkheid voor het in 1836 door de Deventer orgelbouwer Naber gebouwde en in 1950 gerestaureerde orgel uit de Hervormde kerk van Raalte aan te kopen.
Op 8 juli 1970 werd door de kerkvoogdij besloten het Raaltese orgel aan te kopen voor f 20.000,-
Plaatsing en restauratie gebeurde door de Fa. Reil.
Het contract werd gesloten op 30 december 1970 onder voorbehoud van toezegging van subsidies.(03)
Deze restaratie kwam gereed in 1972.

Bronvermelding:

  1. www: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Warnsveld,_Kerkplein_1_-_Martinus
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron op basis van informatie door Piet van Hoogdalem
  3. Krantenartikel uit onbekende krant rond 1969
  4. Mailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Piet Bron in februari 2005
  5. Informatie Henk Mulder uit Warnsveld 28-2-2006