Wageningen Aula Landbouwhogeschool

1934: Op 15 januari 1934 werd er een offerte (blz. 01, 02, 03, 04 en 05) uitgebracht voor de bouw van een nieuw orgel.
Deze opdracht werd niet gegund. In 1934 bouwde Flentrop daar een orgel.

De offerte van Standaart bevatte de volgende dispositie:
HOOFDMANUAAL, C-C4, 61 toetsen
1. Prestant 8' 61 pijpen
2. Bourdon 16' 61  pijpen
3. Viola 8' 61 pijpen
4. Roerfluit 8 61 pijpen
9. Mixtuur 2-3 sterk 149 pijpen
6. Octaaf 4' 61 pijpen
7. Woudfluit 2' 61 pijpen
MANUAAL II, C-C4 61 toetsen ( In Crescendokast )
8. Viola d'Amore 8' 61 pijpen
9. Vox Celeste 8 49 pijpen
10. Holpijp 8' 61 pijpen
11. Concertfluit 4 61 pijpen
12. Piccolo 2' 61 pijpen
13. Tremulant, met verstelbaar slagtempo.
PEDAAL, C-f, 30 toetsen
14. Subbas 16'

Koppelingen:
15. Koppel Ped.-I
16. Koppel Ped.-II
17. Koppel 1-11
18. Koppel I - 11 Sub
10. Koppel 1 - II Super
COMBINATIE—KNOPPEN
20. Piano
21. Mezzo Forte
22. Tutti
23. Aflosser
Aantal sprekende pijpen: 808 stuks.
Vrijstaande speeltafel, Van massief Slavonisch eiken, als een schrijfbureau over klavier en registers stofdicht te sluiten.
Hst Tweede Manuaal van het orgel is onsloten door een crescendo-kast, regslbaar door basculetrede in de speeltafel.