1920 Vlissingen Christelijk Gereformeerde kerk (Eben Haezer)

Voorgeschiedenis: De eerste tien jaar werd een harmonium gebruikt. Na diverse acties en collecten (die samen f 1000,- opbrachten) en een gift van f 2000,-, was er nog een tekort van f 100,- voor de bouw van een pijporgel. Toch werd aan de Orgelfabriek Standaart in Schiedam de opdracht gegeven tot de bouw van een orgel met 11 registers, verdeeld over manuaal en pedaal. (03)


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" van oktober 1919

1920: Nieuw pneumatisch orgel door Standaart. Ingebruikname op 12 mei 1920, waarbij Dhr. A.P. Varel het orgel bespeelde. Tijdens de ingebruikname werd door middel van een collecte de resterende f 100,- bijeengebracht.  (03)
Dispositie.
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Salicionaal 8', Octaaf 4', Fluit 4', Woudfluit 2', Mixtuur 2,3,4 sterk
Pedaal: Aangehangen
Octaafkoppel.
De registers zijn als wippers boven het klavier aangebracht. (01)

Na 1945: Wijziging tractuur naar elektrisch-pneumatisch gemaakt.  (01)

1960 en 1961: Nota voor stembeurten door Spiering uit Dordrecht.

1965: Restauratie A.Dekker en A.H. de Graaf uit Ede.
Dispositie na 1965:
Manuaal: Prestant 8', Salicionaal 8', Holpijp 8', Flute dolce 4', Octaaf 4', Woudfluit 2', Quint 1 1/3',Sesquialter 2 st discant, Sesquialter 1 st baskant, Mixtuur 2-3st 2' baskant, Mixtuur 3-4 st 2' baskant.
Pedaal: Subbas 16', Bourdon 8'
Pedaalkoppel.

Scan van de rekening van de eerste termijn van de restauratie door De Graaf en Dekker
Scan van de rekening van de tweede termijn van de restauratie door De Graaf en Dekker
Scan van de eindnota van De Graaf en Dekker
Nota advies door de Orgelbouwadviescommissie van de Gereformeerde organisten vereniging door W.A. Houtman en J.J. de Vos


Foto Piet Kruit (05)


Foto: Janco Schout (02)

1978: Het totale interieur van de kerk in Vlissingen is geschilderd. Waarschijnlijk is toen ook het orgel geschilderd. (05)

1988: Membramen vernieuwd (05)

1990: Orgel pedaal gerepareerd (klapperde) (05)

1994: Onderhoud orgel f 587,50 (05)

1996: Onderhoud orgel en stemmen f 352,50 (05)

1998: Schilderen kerk. Onbekend of het orgel toen ook is meegenomen. (05)

1999: Groot onderhoud orgel f 1086,87 (raming was f 2643,65)  Volgens herinnering is toen ook het orgelfonds ingesteld. Bij de uitgang in de kerk hingen koperen busjes en de opbrengst daarvan werd voor dit fonds bestemd. (05)

2001: Onderhoud orgel f 550,08 (05)

2002: Opheffing orgelfonds omdat dit in het groot onderhoud van de kerk thuis hoort (05) (05)

200x: Stembeurt zijn geweest, mogelijk 2005, mede met het oog op meerjarenplanning onderhoud (05)

2007: Stemmen orgel + beperkte reparatie (05)


Bronvermelding:

  1. Mailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Nizetta de bruijne uit Vlissingen in januari 2007
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron
  3. www: http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_vlissingen_ebenhaezerkerk.htm
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Vlissingen,_Kasteelstraat_109_-_Eben_Haezer
  5. E-Mail Piet Kruit d.d. 01-05-2007


Foto: Janco Schout (02)

Onderstaande foto's: Piet Kruit