1909, januari 15 Vlaardingen Gebouw Christelijke Jongelieden Vereniging ‘Liefde en Vrede’
Foto rechts (01)

1908: Opdracht aan Standaart voor een nieuw orgel


Foto (01)


Nieuwe Vlaardingsche courant 16-05-1908


Rotterdamsch nieuwsblad 13-06-1908
Bericht uit "Het Orgel" 1908 juni

1909: Bouw van een nieuw mechanisch orgel door Standaart
.
Manuaal: Bourdon 16 discant, Prestant 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Cornet 3 sterk.

Nieuwe Vlaardingsche Courant: "Vrijdag werd voor de gelegenheid expresselijk een inwijdings-avond georganiseerd. De heer De Jong, voorzitter van Liefde en Vrede, had de leiding. Hij begon na de opening met te herinneren aan het vorige orgel, dat als een oude, trouwe makker, steeds, tot de krachten het begaven, den zang had begeleid. Dan bracht spreker dank aan dames, jongedames en leden van de knapenvereeniging die zich zooveel getroost hadden om de gelden voor een nieuw orgel bijeen te krijgen. De heer M. Groeneveld, organist der Groote Kerk alhier, was zoo welwillend dezen avond het nieuwe muziek-instrument te bespelen." (01)


Nieuwe Vlaardingsche courant 16-01-1909


Bericht uit "Het Orgel" 1909 februari

1960: Het gebouw werd gesloopt. Lot orgel onbekend. (01)

Bronvermelding:

  1. Zie: http://www.vlaardingseorgels.nl/liefdeenvrede.php
  2. Emailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Kees van Eersel in januari 2003