1917 Vlaardingen Gereformeerde Kerk aan de Binnensingel

Voorgeschiedenis: De voormalige Gereformeerde (eerste) Oosterkerk op de hoek Binnensingel/Tweede Van Leijden Gaelstraat werd op 4 november 1914 in gebruik genomen. (01)


De standaard 28-07-1917

1917: Nieuw orgel door Standaart. De opdracht werd verstrekt op 17 juli 1917. Het orgel werd op 21 december 1917 in gebruik genomen, met een bespeling door de heer L.C. van Leeuwen. (01)De ontwerptekening van orgelmaker Standaart (01)
Contract uit 1917 (01)
Voor een volledig contract zie PDF

De dispositie luidde:
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Viola 8', Voix Celeste 8', Flute Dolce 4', Octaaf 4', Woudfluit 2', Mixtuur 4 st. bas/disc, Trompet 8' bas/disc
Pedaal: Subbas 16'

Koppels en Speelhulpen
Pedaal - Manuaal
Superoctaaf koppel
Tremulant
3 vaste combinaties (01)


De standaard 24-12-1917


Bericht uit "Het Orgel"januari 1918

19xx: Door een sterke groei van de gemeente was het kerkgebouw al snel te klein geworden. Nadat men overwogen had het bestaande gebouw uit te breiden of een nieuwe kerk te bouwen, werd uiteindelijk voor nieuwbouw gekozen. (Nieuwe Oosterkerk.)  (01)

1938: Het kerkgebouw werd, nadat het nog een aantal jaren voor diverse kerkelijke doeleinden was gebruikt, in 1938 gesloopt. (01)

1940: Het orgel werd afgebroken en opgeslagen, om in 1940 herplaatst te worden in de Hervormde Bethelkerk te Vlaardingen (01)


Bronvermelding:

  1. www: http://www.vlaardingseorgels.nl/bethelkerk.php (december 2013)
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Vlaardingen,_Binnensingel_-_Oosterkerk