1916 Uithuizen Doopsgezinde kerkVoorgeschiedenis:  Uit een ruilingsakte van 1735 blijkt dat er, op de plaats van het huidige kerkgebouw, toen al een "Vermaning" te vinden was. In 1868 werd dit oude gebouw vervangen door de thans aanwezige kerk.
De gemeentezang van de Dopersen te Uithuizen werd jarenlang geleid door voorzangers. Een notulenboek uit 1845 vermeldt bijvoorbeeld de volgende betaling : "...1845 vijf en twintig guldens aan S.M. Kimm, wegens voorzingen in de kerk."
Ook in het nieuwe kerkgebouw blijft de voorzanger nog lang in functie.
Pas rond 1900 wordt een harmonium aangeschaft om de samenzang te begeleiden. (1899)
Tijdens een kerkenraadsvergadering in 1901, besluit men over te gaan tot "...Aanschaf van den Leidschen Bundel van de predikanten Sepp en Boetje, zestig exemplaren a één gulden vijftig. Voorstel: éénmaal per week samen oefenen."
Kennelijk wordt er naarstig en met plezier geoefend, want vijftien jaar later wordt het harmonium door een, voor die tijd, modem kerk-orgel vervangen.


Foto (04)

1916: Het nieuwe pneumatische orgel werd in 1916 door de orgelfabrikant Adriaan Standaart uit Rotterdam gebouwd.
Dispositie :
Manuaal C -f : Bourdon 16vt. - Prestant 8vt. - Octaaf 4vt. - Voix Celeste 8vt. - Roerfluit 8vt. - Viola di Gamba 8vt. - Fluit dolce 4vt. en Woudfluit 2vt.
Pedaal C - d ' : Subbas 16vt. (transm.)
Koppeling : Pedaal - Manuaal.
Vaste combinaties : Tutti - Forte - Piano - Absteller.
Tremulant.
Ventiel.

Een handpompinstallatie met twee schepbalgen en een magazijnbalg zorgden voor de windvoorziening.


De standaard 01-05-1916


Nieuwsblad van het Noorden 27-12-1916

Foto (04)

1937: Installatie van een windmotor.

19xx: Pneumatiekbuis vervangen door plastic slang.

1999: Door de enthousiaste inzet van de leden van het Orgel- en Bouwfonds, was het mogelijk een restauratie te verwezenlijken.
Restauratie door Mense Ruiter. Vervanging van de windmotor in een nieuwe dempkist. Reparatie pneumatiek en herstel beschadigd pijpwerk. Ingebruikname in de kerkdienst op 28 november 1999

Foto (04)

Dispositie:

Manuaal: (C-f3)
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Viola di Gamba 8 *
Voix Celeste 8 **
Octaaf 4
Fluit dolce 4
Woudfluit 2
Pedaal: (C-d1)
Subbas 16 (C-H transmissie; c0-d1 in roerfluit)

*: C-H in roerfluit
**: vanaf f
Drukknoppen: Piano, Forte, Tutti, Afsteller
Pedaalkoppel


Foto (04)

Bronvermelding:

  1. Informatie omtrent dit instrument is te vinden in "Het historische orgel Supplement" uitgegeven door NIVO ISBN 978 90 6611 6894 blz 199-200
  2. Zie: http://www.orgelsite.nl/kerken10/uithuizen1.htm
  3. Foto's via brief door Piet van Hoogdalem verkregen van kerkbestuur
  4. E-Mail d.d. 26-02-2007 van Koert Snitjer en Jaap Snitjer
  5. E-Mail orgelmakerij Mense Ruiter d.d. 25-4-2007


Foto (04)


Foto (05)


Foto (05)