Toelichting bronnen werklijst Standaart Orgelfabriek door W.D. van der Kleij (1920-1999)

De hierna volgende werklijst is samengesteld aan de hand van verschillende bronnen.
Enige reklamefolders en brochures vormden de basis, daarnaast hadden wij de beschikking over een reeks originele foto’s van uiteenlopende herkomst, waaronder een groot aantal dat ter beschikking werd gesteld door de heer C. van ’t Wout te Wateringen.
Verifiëring en aanvulling werd geboden door een veelheid aan berichten in tijdschriften, waarbij de omstandigheid, dat de fa. Standaart zijn werk gaarne in de publiciteit zag, goed van pas kwam.
De bronnen zijn de volgende:

Toelichting Geert Jan Pottjewijd:
Bovenstaande inleidende tekst is een letterlijk overgenomen uit het artikel in de Mixtuur nr. 20 uit 1977.
Voor wat betereft de werklijst: De korte opmerkingen van vd. Kleij bij de tekst en de bronvermeldingen in de werklijstheb ik gehandhaafd in de werklijst. De langere teksten heb ik verplaatst naar de desbetreffende orgelpagina en aangevuld met eigen materiaal en materiaal van Piet van Hoogdalem.