1917 Sappemeer Gereformeerde Ontmoetingskerk


Foto (04)

1917: Nieuw orgel door Standaart. Ingebruikname op 29 juni 1929. Geïnstalleerd door Van Couteren. Alliage van het pijpwerk 85% tin en 15% lood.
Bij ingebruikname bespeeld door de heer Ponten, organist van de Broederkerk te Groningen.
Manuaal: Bourdon 16, Prestant 8, Viola di Gamba 8, Voix céleste 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit dolce 4, Woudfluit 2, Mixtuur II-IV sterk, Trompet 8. Tremulant.
Pedaal: Subbas 16.
Oktaaf- en pedaalkoppeling. 4 kombinatieknoppen.


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" van juli 1917

1961: Op 19 juli 1961 maakt Mense Ruiter een herstelplan van 12 punten voor het orgel op basis van zijn kladnotities van december 1960. Algehele schoonmaak en behandeling tegen houtworm. Verbetering bekisting windmachine, windkanalen en blaasbalg weer winddicht maken. Het orgel beter toegankelijk maken. Vervangen van alle membranen. De kosten schat hij in op f 3234,- Omdat niet alles goed is in te schatten stelt hij voor een post van f 300,- te reserveren voor tegenvallers.
Op 12 oktober krijgt Ruiter vanuit Sappemeer de bevestiging voor zijn offerte.
Op 18 oktober bevestigt Ruiter de opdracht. Over circa een halfjaar zullen de werkzaamheden beginnen. (05)

1962: Op 26 april wordt de tweede termijn van f 8080,50 in rekening gebracht. Ruiter klaagt dat de eerste termijn van f 808,50 zeer laat werd betaald. Aanstaande dinsdag wordt met het werk begonnen.
Op 18 mei wordt de derde termijn in rekening gebracht.
Op 5 juni schrijft Ruiter dat de werkzaamheden zijn afgerond. Ruiter is met vakantie. De einkeuring zal worden verricht door zijn zwager dhr. Smith. Eind juni zal Ruiter het orgel doorspelen en nazien. Dan ook de nacalculatie plaatsvinden om te bepalen of de f 300,- aangesproken moet worden.
Op 19 juni bevestigt Mense Ruiter de opdracht voor de levering van een nieuwe windmotor voor f 669,50. De oude windmotor kan worden ingeruild voor f 25,- of f 50,-. Dit kan bepaald worden na nader onderzoek.
Op 4 juli schijft Ruiter dat het redelijk is dat dhr Verwer een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. Hij heeft hetzelfde werk als een adviseur gedaan en zou dan bv. 3% van de aanneemsom kunnen krijgen als vergoeding.
De eindafrekening van de restauratie dateert evens van 4 juli.. Er waren geen tegenvallers, zodat de gereserveerde f 300,- niet behoefde te worden aangesproken.
Op 20 juli wijst Ruiter de boekhouder van de kerk op het feit dat de laatste termijn nog niet is betaald. De windmachine komt over een maand aan en zal dan worden geplaatst. Het zou mooi zijn als dan de restauratie volledig is afgerekend.
Op 23 augustus herinnert Ruiter er nogmaals aan dat de laatste termijn nog niet is betaald. Met de andere termijnen waren er geen problemen.
Op 31 augustus schrijft Ruiter over het franco versturen van de windmachine. Hierdoor moest de kerk f 3,- betalen. Dit is door Ruiter terug gestort. De windmachine is inmiddels geplaatst. Alle openstaande bedragen zijn betaald.
Op 1 september volgt een antwoord vanuit Sappemeer. Alles is opgelost.
Op 5 september schijft Ruiter dat hij blij was met de brief van 1 september. Het bleek een fout te zijn bij de douane agent.

1975: Op 12 maart dankt Ruiter voor de opdracht om de mechaniek van de speeltafel te verbeteren en rammelvrij te maken. Het werk kan voor het einde van de maand worden uitgevoerd. De kosten bedragen tussen de f 950,- en f 1.150,-
Op 25 maart schrijft Ruiter dat door onvoorzienen omstandigheden het werk pas in de eerste week van april kan worden uitgevoerd


Foto uit de Mixtuur april 1977 nr. 21

Dispositie: (01)

Manuaal   
Prestant  8 voet
Bourdon  16 v 
Roerfluit   8 v
Viola di Gamba 8 v
Vox Celeste 8 v
Octaaf  4 v
Flute dolce 4 v
Woudfluit 2 v
Mixtuur 2-4 sterk  
Trompet 8 v    De pijpen zijn van een ouder bouwjaar, dus waarschijnlijk overgenomen uit een ander orgel
Pedaal   Subbas 16 voet -  (gaat samen met de Bourdon 16 v)
Speelhulpen   Pedaalkoppel
Octaafkoppel
Combinatieknoppen A/P/F/T
Windvoorziening Grote magazijnbalg met twee scheppers en schaarscharnieren.
Stemming  Gelijkzwevend


Foto (04)


Foto (04)

2000: Bij het ordenen van het archief van orgelmakerij Ruiter rond 2000 eeuw noteerde mevrouw Ruiter-Stoit de dispositie van het orgel zoals die in 1960 was.
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Viola da Gamba 8', Voix celeste 8', Octaaf 4', Fluit Douce 4', Woudfluit 2', Mixtuur, Trompet 8'
Pedaal: Subbas 16' transmissie
In 1962 een restauratie en plaatsing van een nieuwe windmachine.
In 1975 een verbetering van de speeltafel qua mechaniek en rammelvrij maken (05)

2011: Restauratie door van Putten van dit ongewijzigde instrument. De restauratie werd in mei 2011 voltooid.
Ingebruikname op 13 mei 2011 met een  verslag door Ingrid Noack van Orgelmakerij Van der Putten en een concert door de orgeladviseur Henk de Vries.
Uitgevoerde werkzaamheden:
-Restauratie van de balg
-Vervangen membramen
-Vervangen windmotor en regulateur
-Windlade-restauratie
-Pijpwerk uitnemen en schoonmaken en beschadigde pijpen herstellen
-Houten pijpwerk demonteren en opnieuw winddicht verlijmen


Foto (04)


Foto (04)

Bronvermelding
:

  1. www http://www.pknontmoetingskerk.nl/23-orgel_en_restauratie.html
  2. www: http://www.orgelmakerij.nl/orgsappemeer.html (van Putten)
  3. Boek: "Het Groninger orgelbezit van Aadorp tot Zijldijk" deel IV Stad Groningen/Gorecht blz. 170-171
  4. E-Mail dhr. Nijland d.d. 21-5-2007
  5. Mense Ruiter oude archief

 


foto (04)