1919 Rijnsburg (Christelijk) Gereformeerde kerk Voorhouterweg

Voorgeschiedenis: De gemeentezang wordt daar door Jan Schoneveld Jzn. begeleid op een harmonium.

1911: bouw van een nieuwe kerk em pastorie

Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php/Rijnsburg,_Oegstgeesterweg_71_-_Eben_Haezer

1919: Nieuw orgel door Standaart. Onduidelijk is of het nu een Gereformeerde of Chritelijk gereformeerde kerk is. Het onderstaande krantenbericht spreekt duidelijk over een Chritelijk gerefromeerde kerk.

Leidsch Dagblad | 11 september 1919 | pagina 2 (2/6)

1925:
Op 12 mei 1925 wordt een perceel grond aan de Voorhouterweg gekocht voor de bouw van een pastorie, bestemd voor de tweede predikant. Later wordt naast de gebouwde pastorie een stuk grond aangekocht bestemd voor de bouw van een hulpkerk.
Deze kerk wordt gebouwd van hout en op 18 oktober 1931 in gebruik genomen.

1931: Volgens de notulen van 19 mei 1931 zal in het blad 'De Standaard’ een advertentie worden geplaatst voor een goed (gebruikt) orgel. Op 15 september 1931 wordt gemeld dat voor f 3.000,00 een orgel gekocht is.
Over de aankoop van het orgel weet Dirk Schoneveld, thans organist van de Maranathakerk nog het volgende te vertellen: ’Als jongen was ik de Fa. Standaart aan het helpen bij het stemmen van het orgel in de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse.
Er kwamen twee broeders diakenen binnen, die een orgel bestelden. De enige voorwaarde die daarbij gesteld werd, was dat het een zelfde orgel moest worden als in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Het resultaat was een pneumatisch orgel van 12 stemmen.’
Organist Jan Schoneveld verwisselt het harmonium in Concordia voor een echt kerkorgel door mee te gaan naar deze nieuwe kerk.


Foto archief Genootschap Oud Rijnsburg. Het front heeft geen directe kenmerken van Standaart. (02)

1942: Reeds elf jaar na de in gebruikname van kerk en orgel wordt op de kerkeraadsvergadering van 4 augustus 1942 gesproken over de restauratie van het orgel.


Foto (03) (Zo te zien achter het klavier van het Standaart-orgel - GJP)

1951: Op 26 april 1951 wordt het 25-jarig jubileum gevierd van organist Jan Schoneveld Jzn. Jan Schoneveld organist in Concordia, daarna in de Houten kerk en vervolgens in de Petrakerk aan de Voorhouterweg

1959: De houten kerk wordt na 28 jaar vervangen door een stenen gebouw op dezelfde fundering. Deze kerk krijgt de naam Petrakerk. Er komt ook een nieuw orgel in, dat gebouwd wordt door de fa. B. Pels & Zoon te Alkmaar. Het aantal stemmen bedraagt 16, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Kosten: f 28.000,00.

Foto (03)

19xx: Het Pels-orgel al 2 keer is vervangen door een elektronisch orgel met een front van Kaat en Tijhuis.   (02)Bronvermelding:

  1. Mededeling van Henk Brussee uit Noordwijk (Uit de documentatie van Piet van Hoogdalem)
  2. Email met foto en tekst van Henk Brussee d.d. 07-01-2014 en 08-02-2014
  3. Boek: Gedenkboek van de Gereformeerde kerk Rijnsburg.


Foto (02)Cober gedenkboek (03)