1915 Oud-Vossemeer Hervormde kerk


Bericht uit "Het Orgel" van november 1914


Bericht uit "Het Orgel" uit februari 1915

1915: Nieuwe orgel door Standaart. Ingebruikname op 7 mei 1915
Dispositie
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Viola di Gamba 8', Voix Celeste 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Flute Dolce 4', Woudfluit 2', Cornet disc.V sterk, Mixtuur III sterk, Trompet 8'
Pedaal: Subbas 16'
Tremulant. Drie kombinatieknoppen en oplosser.


Ierseksche en Thoolsche Courant 8 mei 1915 pagina 2


Bericht uit "Het Orgel" van juni 1915


De standaard 17-05-1915

1963?:  Werkzaamheden door Standaart (GJP: Kan het jaartal 1963 wel kloppen?. Uitvoering werkzaamheden door Cor Standaart?)
* Op 22 maart 1963 krijgt Standaart opdracht de werkzaamheden uit te voeren.
* Op 26 maart 1963 heeft orgelfabriek Standaart een offerte uitgebracht voor het herstellen van het orgel, omdat het ernstige gebreken vertoonde.
* ernstige schade door verwarming zonder bevochtiging tijdens vorstperiode aan de pneumatische apperatuur en de windlade, resulterend in kromgetrokken pijpstokken, gescheurde registerkast en een doorlopende scheur in de cancellen van de registers Mixtuur en Cornet.
* slijtage van het klavier(kwestie van bevilting)
* registerkapjes waarvan de asjes zijn ingesleten het "voetklavier" ( pedaal) waarvan de stalen veren zijn verslapt, zodat de pedalen zeer traag of soms geheel niet naar boven komen.
* Op verzoek van de organist is tevens vrijblijvend prijsopgaaf gedaan voor het vervangen van de trompet die door onkundig stemmen is mishandeld en onnodig gaten zijn gemaakt in de pijpvoeten, voor het aanbrengen van een Quint 2 2/3 ''of een register Octaaf 2'.
de kosten voor deze werkzaamheden waren:

1. Reparatie vorstschade,(reparatie onderdelen naar fabriek) f 1250.-
2. Vervangen van c.a. 100 membramen ( totaal aanwezig ca.600) f 450.-
3. Herstel slijtage in de speeltafel: f 175.-
4. Vervanging register Trompet door Octaaf 2 ' f 378.-
--------
( met inbegrip van nieuwe pijproosters en aanpassing aan de pijpstokken) totaal  f 2253.--

* Op 10 juni 1963 schrijft Standaart naar kerkvoogden dat het werk beëindigd is en dat gewacht wordt op de pijpen van de Quint 3'
* Op 22 juli 1963 schrijft Standaar
t aan kerkvoogden dat de Quint 2 2/3' is geplaatst.
* Door omstandigheden heeft de orgelcommissie van de Nederlands Hervormde.Kerk pas gelegenheid op 17 november het werk van Standaar
t te controleren. Standaart laat met niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen blijken over de gang van zaken, omdat de kerkvoogden de laatste termijn niet voldoen na keuring.
* Het keuringsrapport ontbreekt in het archief, maar gezien de boze brief van Standaar
t blijkt hij niet erg ingenomen met de aangegeven tekortkomingen.
* Uiteindelijk loopt alles met een sisser af want Standaar
t zegt toe de kleine werkzaamheden in maart 1964 uit te voeren gelijk met het stemmen van het orgel. (05)


Foto uit de Mixtuur april 1977 nr. 21

1982: Offerte van 21 juni 1982 van orgelmaker P. Huyser uit St.Philipsland. Hij stelt dat het orgel in zo'n slechte staat is dat een revisie van dit systeem weggegooid geld is en biedt aan het systeem te veranderen in rein-mechanisch. Het  in een nieuwe smalle kast te plaatsen en naar voren te verplaatsen. (buitenkant balustrade) en speeltafel ( geheel nieuw) achter de kast te plaatsen.
Voor dit alles geeft hij een richtprijs van fl. 35.000. tot fl 40.000.- op. De kerkvoogden zijn hier niet op in gegaan. (05)


1989/1990: De kerkvoogdij heeft op 29 november 1989 aan de orgelcommissie van de Nederlands Hervormde.kerk meegedeeld dat het orgel aan vernieuwing toe is en gevraagd advies te verlenen.
De orgelcommissie heeft in een rapport meegedeeld dat het instrument degelijk gebouwd is (kenmerkend voor firma Standaart) en technisch in redelijke staat is.
Zij adviseren gelet hierop dat het verantwoord is te trachten het instrument de komende tijd bespeelbaar te houden.
Zij geven naar aanleiding van hun bevindingen advies aan wat er dient te geschieden een het orgel.
Tevens geven aan de niet orginele Quintfluit te vervangen door een - gebruikte -trompet.
Ze gaan uit van een verlengde levensduur van 20-25 jaar en voor hen lijkt de investering van 25 - 30.000 gulden niet onredelijk.
Tevens adviseren zij orgelmaker Pels & van Leeuwen, die voldoende affiniteit heeft tot dit specifieke orgeltype, offerte uit te brengen
Pels & van Leeuwen brengt op 2 april offerte uit. De kerkvoogden geven op 20 juli 1990 opdracht tot renoveren van het orgel met een nieuwe motor in eendempkist. De Quintfluit is niet vervangen door trompet. (05)

Dispositie na de werkzaamheden van Pels & van Leeuwen:
Manuaal: Prestant 8 vt, Bourdon 16 vt, Roerfluit 8 vt, Vox Celeste 8 vt, Viola di Gamba 8 vt, Octaaf 4 vt, Fluit Douce 4 vt, Woudfluit 2 vt, Cornet V sterk discant , Mixtuur III sterk bas, Quinfluit 2 2/3 vt
Pedaal:  Subbas 16 vt


Foto (04)

Manuaalomvang: C-f '''
Pedaalomvang: C-d'
Pedaalkoppel
3 vaste combinaties
Tremulant
Ventiel

Systeem: rein pneumatisch (05)


Foto's: (01)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_oudvossemeer_hervormdekerk.htm (2013-10-21)
  2. www: http://www.hervormd-oud-vossemeer.nl/node/39
  3. www: orgeldatabase Piet Bron
  4. Emailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Jan Bos in oktober 2004
  5. E-Mail van Johan Krijger d.d. 10-06-2007