1928: München-Gladbach Theater

Nieuw weekblad voor de cinematografie, jrg 6, 1928, no 35, 01-06-1928