1914, juli 22 Molenaarsgraaf Hervormde kerk


Schoonhovensche Courant | 1913 | 13 december 1913 | pagina 2

1914: Nieuw? orgel door Standaart. Ingebruikname op 22 juli 1914 door de organist Meijer uit Sliedrecht.
Vermoedelijke dispositie volgens Jan van den Heuvel (06)
Manuaal: Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Fluit dolce 4, Woudfluit 2
Pedaal: Subbas 16' (transmissie Bourdon 16')Schoonhovensche Courant | 1914 | 25 juli 1914 | pagina 2De standaard 01-08-1914


Bericht uit "Het Orgel" september 1914


Bericht uit "Het Orgel" november 1914


Foto uit de Mixtuur april 1977 nr. 21


Foto (02) - Orgelcentrum

1962: Restauratie door Blank. Adviseur was Dirk Janszoon Zwart. Hij noteerde demontage en wederopbouw. (01)

1978: Nieuw orgel door J.L. van den Heuvel in de orgelkas van Standaart.
(05):  Een jubilerende organiste en een orgel zonder stroom
Molenaarsgraaf: De Hervormde Gemeente heeft op donderdag 1 juni 1978 haar nieuwe kerkorgel ingebruikgenomen. Het instrument was gemaakt bij de bekende Dordtse orgelbouwer Jan L.van den Heuvel. Men had Ben van Oosten uit Den Haag uitgenodigd om het orgel te presenteren en men mocht zich verheugen in een goede belangstelling. Na de overdracht en meditatie van Ds.Quist werd Ben van Oosten gevraagd zijn orgelbespeling te beginnen. Tussentijds werd een onderbreking gemaakt voor het samen zingen van Psalm 150. Men zong uit volle borst:"Laat zich het orgel overal, bij het juichend vreugdgeschal, tot
des Heren glorie paren". En toen ging het licht uit en zweeg het orgel. Korte konsternatie in de kerk totdat er iemand kwam vertellen dat de stroom in het gehele dorp was uitgevallen en dat het nog wel even kon duren voordat alles weer in orde was.
Men had echter nog meer op het programma staan waarbij geen orgelgeluid nodig was.
Dispositie van het nieuwe orgel:
MANUAAL I:  Prestant 8’, Roerfluit 8' Octaaf 4', Sesquialter 2 sterk, Mixtuur 3 - 4 sterk 2',  Trompet 8'
MANUAAL II: Holpijp 8, Roerfluit 4',  Nasard 2 2/3', Octaaf 2'
PEDAAL:  Subbas 16', Prestant 8'
Manuaalkoppel 2 Pedaalkoppels T remulant.
Mej.A.W.Boon was 40 jaar organiste geweest op het oude Standaart-orgel .Voor dit werk, dat zij op 13 jarige leeftijd begon, heeft men haar gehuldigd.
Op 28 april reeds had ze de eremedaille in goud,verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, ontvangen met de draagmedaille van de kerkvoogdij voor het vele werk dat zij in die tijd voor de kerk heeft gedaan.
En nu op deze avond kreeg zij de draaginsigne in goud van de Vereniging van Kerkvoogden en een gouden horloge met inscriptie van de plaatselijke kerkvoogdij, overhandigd met een toespraak van de president Kerkvoogd de heer D.C.Stuy.
Toen dit alles geschied was bleek de electriciteitsstoring nog niet verholpen en werd besloten om een vers a-capella te zingen: "Laat's-Heeren lof ten hemel rijzen" klonk het indrukwekkend in dit akoestisch goede kerkgebouw.Daarna zijn we met z'n allen naar Café ''De Boerenklaas" gegaan dat tegenover de kerk staat en in het dorp Gijbeland ligt dat wel electriciteit had, en hebben daar met elkaar het jubileum van de onvolprezen organiste gevierd. Tegen elf uur was er weer stroom in Molenaarsgraaf en zijn de nog aanwezige belangstellenden met Ben van Oosten naar de kerk getogen waar hij voor het zeer enthousiaste publiek enige improvisaties ten gehore bracht. Een avond om nooit te vergeten!


Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24051978; p. 2


Reformatorisch Dagblad, 27 mei 1978, p. 15

1997: Restauaratie en herintonatie door Van Vulpen.
(04): Molenaarsgraaf, Hervormde Kerk Eind 1997 voltooiden de orgelmakers Gebr. Van Vulpen herstelwerkzaamheden aan het uit 1978 daterende Van den Heuvel-orgel in de Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Van dit tweeklaviers instrument was met name het pijpwerk in de loop der j aren door ondeskundig stemmen beschadigd geraakt. Bij de thans uitgevoerde herstellingen werden de bovenranden van de pijpen opnieuw opgerond en gescheurde soldeernaden hersteld, waarna een algehele herintonatie volgde.
De ongewijzigde dispositie is als volgt: Hoofdwerk (C-f3): Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Mixtuur III-IV, Sesquialter 11, Trompet 8. Nevenwerk (C-f3): Holpijp 8, Roerfluit 4, Nasard 2 2/3, Octaaf 2, Tremulant. Pedaal (C-f1): Subbas 16, Prestant 8 (transmissie van de hoofdwerk- prestant). Manuaalkoppel, twee pedaal- koppels. (Bron: orgelmakerij Gebr. Van Vulpen.)

Dispositie vanaf 1978:

Manuaal 1: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Sesquialter 2 sterk - Mixtuur 2' 3-4 sterk - Trompet 8'.
Manuaal 2: Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Nasard 2⅔' - Octaaf 2' - Tremulant.
Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' (transm.).

Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1. (02)


Foto (03) - Wim de Penning

Bronvermelding:

  1. www: http://www.dirkjanszzwart.com/orgeladviezen/ 
  2. www: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Molenaarsgraaf,_Dorpsstraat_28_-_Hervormde_Kerk
  3. www: http://www.orgelsite.nl/molenaarsgraaf.htm
  4. De Orgelkrant 1998-01
  5. De Orgelvriend 1979/05
  6. E-Mail van Peter van den Heuvel d.d. 06-11-2007