1920 Lochem Remonstrantse kerk Grote Kerk

1905-1906: In 1905 bouwde Leichel een nieuw orgel voor de kerk. De kerk en het orgel verbrandden eind 1905 en in 1906 en er werd op de fundamenten van de oude kerk een nieuwe kerk gebouwd. (02 en 03)
De Koff plaatst een gebruikt? instrument? (03)

1920: Nieuw? orgel door Standaart?
Commentaar GJP: Deze orgelgeschiedenis is nog in nevelen gehuld. Volgens de lijst van v..d Kleij zou Standaart hier een nieuw? orgel hebben gebouwd. Volgens de organist Jaap Bax is er na de wederopbouw van de kerk een instrument van de Koff aangeschaft. Misschien heeft de Koff een tweedehands instrument geplaatst dat later door Standaart van een nieuw binnenwerk werd voorzien?

1970: Het instrument heeft dienst gedaan tot ca. 1970 en omdat het in uiterst slechte staat verkeerde, waarbij reparatie of restauratie veel te duur werd, is er gekozen voor een nieuw positief van de orgelbouwer Reil uit Heerde. (03)

Bronvermelding:
  1. Email door Jaap Bax, organist van de kerk, d.d. 7 januari 2014
  2. www: Orgeldatabase Piet bron
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Lochem,_Emmastraat_10_-_In_alles_de_Liefde