1916, januari 6 Lochem Hervormde Grote Kerk


Bericht uit "Het Orgel" van juli 1915, De Graafschapper 09-07-1915

1916: Vernieuwing van het binnenwerk. Ingebruikname op 6 januari 1916
Het orgelfront bleef onveranderd.
Het orgel was van zeer oude dagteekening en gebouwd naar het mechanisch systeem. In den loop der jaren kwam er natuurlijk slijtage, maar de reparateur slaagde niet het weer goed bruikbaar te maken. Zelfs gelukte dit niet toen een onzer bekende orgelbouwers het gedeeltelijk vernieuwde en het ombouwde naar gemengd mechanisch-pneumatisch systeem. Thans is het door den heer Standaart zoo goed als geheel vernieuwd en gebouwd naar eigen systeem. Alleen de windlade en het front bleven als voorheen. Ongevraagd gaf de Kerkvoogdij hem een getuigenis over het door hem verkregen resultaat.
Anoniem kommentaar in boekje kerkorgels - 33.