1933: Leeuwarden-Huizem, Pniëlkapel

Kerk en eerste orgel:
De kerk werd in 1925 gebouwd en bezat toen volgens het onderstaande ook als een orgel, dat tweedehands werd aangeschaft


Leeuwarder Courant 10 april 1925 Pniel Orgel uit Rijks Opvoedingsgesticht (07)

Geschiedenis 2e orgel
1933:
Bouw van een demonstratieorgelvoor de werkplaats van Standaart

1935: Plaatsing in het Metropooltheater te Schiedam

1935: Het instrument verhuisde van het Metropooltheater, dat gesloopt zou worden, naar de Pniëlkerk in Huizum. (05)
Het werd aangekocht door A. en J. Tiemersma.

Mogelijke dispositie volgens Piet van Hoogdalem:
Manuaal I: Diapason 8', Roerfluit 8', Salicional 8', Roerfluit 4', Salicet 4', Octaaf 2', Mictuur V, Tremulant
Manuaal II: Concertfluit 16', Gamba 8', Violine/cello 8', Tibia 8', Fluit/tibia 4', Open fluit 4', Quintfluit 2 2/3', Tibia 2', Terts 1 3/5', Trombone 16', Trompet 8', Tremulanten
Pedaal: Subbas 16', Bourdon 16', Octfaabas 8', Cello 8', Fluit 8', TRombone 8'

Het orgel is gemaakt door de N.V. A. Standaart en stond als demonstratie kerkorgel opgesteld in de montagezaal.
Tijdelijk werd het orgel verhuurd aan het Graalcomité te Rotterdam om dienst te doen in het voetbalstadion te Rotterdam-Schiebroek, waar de Graaldemonstraties en massabetogingen werden gehouden. Ruim 6 weken heeft het daar onder zeilen in de openlucht gestaan.
Tot half 1934 heeft het weer dienst gedaan als demonstratie orgel in de Standaartfabriek te Schiedam. Daarna werd het vervoerd naar een bewaarplaats van inboedels te Rotterdam, als onderpand voor de geldschieter van de N.V. Standaart.
Omstreeks 1935 werden orgels en onderdelen, voor rekening van betreffende geldschieter, opgebouwd in de fabriek van de fa. Theo Strunk orgelbouw, aan de Vijverhof straat te Rotterdam.
Vanuit dat bedrijf werd het orgel aangekocht door het bestuur van de Evangelische Vereniging "Pniël" te Huizum, op advies van de Nederlandsche Orgel en Klokkenraad. Genoemd college heeft twee registers laten vervangen, te weten de mixtuur van het eerste klavier, thans samengesteld uit 1 koor van de oude mixtuur en 3 nieuwe koren mixtuur en de Tibia 4' t/m 1 3/5' werd vervangen door Bourdon 4' t/m 1 3/5', metalen pijpen van 40% tin.
De intonatie werd gecorrigeerd als verlangd.
Daarna werd het instrument in 1936 in gebouw "Pniël” te Huizum opgebouwd de firma Theo Strunk orgelbouw te Rotterdam.
Als bijzonderheid vermelden wij U nog,
het oude orgel uit het gebouw werd verkocht en is geplaatst in de Gereformeerde kerk van Harkstede te Groningen.
In het archief van de Vereniging zullen zich vermoedelijk nog bevinden, de offerte,als ik mij herinner,was dat F 3.400.-. en het keuringsrapport, van de Kederlandsche Orgel en Klokkenraad.
Het orgel werd destijds gekeurd door de heren,
Mr. A. Bouman te Rotterdam,secretaris,
Ferdinand Timmermans, beiaardier te Rotterdam,
Pater Huygens, voorzitter,
    Door A. Fonteijn (01)

Waarschijnlijke oorspronkelijke dispositie  (01)
 

Great Solo Pedal
Diapason 8' Concert flute 16’ Transmissie subbasse 16'
Forestflute 8' Jazz Trompet 16' Transmissie Bourdon 16' transmissie
Salicional 8' Gamba 8' Diapason 8'
Octave 4' Celeste 8 ’ Bourdon 8' transmissie
mixture Cello 8' Trumpet 8' transmissie
Blank Tibia 8' Transmissie Great to pedal
Blank Jazz Trompet 8' Transmissie Solo to pedal
Super coupler Tibia 4’ Transmissie Pedal super
Chimney Flute 4'  
  Twelfth 2 2/3 ’ Transmissie  
  Tibia 2' Transmissie  
  Tierce 1 3/5' Transmissie  
  Blank  
  Harp  
  Chimes  

Couplers
Solo to Great 8
Solo to Great 16
Solo to Great 4

Tremulants
Great
Tibia
Strings

Tongwerken Rood
Strijkers Geel
Koppels Zwart
Overigen WitLeeuwarder Courant 24 aug 1936 (07) , Christelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer 12-08-1936


Geschiedenis na plaatsing (02)


Foto (06) Foto: Ad Fahner

1955: Schoonmaakbeurt na onderhoudswerk in de kerk.

1967: Restauratie door Fa. Fonteyn & Gaal. (Paul Hartog)


Foto (06) Foto: Ad Fahner

1983: Concertserie gestart

Bericht uit: Leeuwarder courant 25-10-1983


Leeuwarder courant 27-01-198x


Leeuwarder courant 23-01-1987


Leeuwarder courant 15-05-1987

1988: Fa. Flentrop neemt na meningsverschil het onderhoud over. Dit was geen succes en Fa. Kaat en Tijhuis krijgen al snel het onderhoud weer terug.

1993: Verslag orgelconcert door Nicholas Martin

Leeuwarder courant 03-09-1993

1994: Verslag van een concert door John Mann

Bericht uit: Leeuwarder courant 11-03-1994

1996: Speeltafel wordt vervangen door een nieuwe tafel.

1997: Een regulateur (balg) opnieuw beleerd.

2002 De organist Taco Tiemersma overleden op 20 februari

2016: Het kerkgebouw Pniël in Huizum is verbouwd tot een dependance van de Johan Willem Frisoschool. Hierdoor is er geen plaats meer voor het orgel.
Het instrument is overgenomen door de orgelmaker Nico Slooff. Hij heeft plannen om het naar de Ukraïne te verplaatsen..


Bronvermelding
:
  1. Tekst van A. Fonteyn, verkregen door bemiddeling van Paul Hertog d.d. 7 mei 2007
  2. Brief door Paul Hertog aan Piet van Hoogdalem d.d. 24 april 2007
  3. www: http://janhuls.home.xs4all.nl/Pagina-NL/orgels_in_NL.htm
  4. www: http://www.organtronics.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=49&lang=dut (Afwijkende dispositie)
  5. Bericht van Tjamke de Harder uit de  Leeuwarder courant 11-03-1994
  6. E-mail van Ad Fahner d.d. 8 januari 2014
  7. E-Mail Ads Fahner d.d. 15-10-2019


Foto (06) Foto: Ad Fahner


Foto van de gedenkplaat boven de speeltafel bij het orgel (06) Foto: Ad Fahner