1926 Kloosterzande/Hontenisse Hervormde kerk

Voorgeschiedenis: De Hervormde Gemeente van Hontenisse (Kloosterzande) besloot in 1841 een kerkorgel aan te schaffen. De Middelburgse orgelmakers Preuninger & Mennes boden aan voor f1100,- een nieuw orgel te maken, waar de gemeente niet op in ging. Men besloot namelijk een 'groot huisorgel' aan een zekere timmerman Willems uit Middelburg aan te kopen. Muziekonderwijzer J.W. Schuurmans, 'muziekkenner' Snijders en orgelmaker Lohman onderzochten dit orgel en keurden het goed, waarna Preuninger & Mennes het te Kloosterzande plaatsten. Hierbij maakten zij een nieuwe orgelkas met houten imitatiepijpen. Volgens de dispositie-opgave van Broekhuyzen was het orgel 'fraay van toon en zeer goed tot deze kerk ingericht'. Maker en jaartal van bouw zijn onbekend. Er zijn geen vermeldingen van wijzigen van de dispositie bij het plaatsen in Kloosterzande. In 1842 werd het in gebruik genomen. (01)

1927: Standaart bouwt een nieuw orgel achter het oude front van Preuninger & Mennes uit 1842.
Manuaal: Prestant 8', Holpijp 8', Viola di Gamba 8', Octaaf 4'
Pedaal: Aangehangen? (01)

1965: Viola d Gamba 8’ door Nijsse vervangen door een Octaaf 2’.
Manuaal: Prestant 8', Holpijp 8', Viola di Gamba 8', Octaaf 4', Octaaf 2'
Pedaal: Aangehangen (01)

1985: Nijsse bouwt een nieuw orgel achter het bestaande front (01)


Foto (01)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_kloosterzande_hoftezandekerk.htm
  2. Boek: Broekhuizen Senior, George Hendricus (ca. 1850-1862) Orgelbeschrijvingen Amsterdam, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (1986)
  3. Boek: Kluiver, J.H. (1976) Historische Orgels in Zeeland, deel III Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1974
  4. www: Orgeldatabase Piet Bron
  5. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Kloosterzande,_Willem_de_Zwijgerlaan_2_-_Hof_te_Zande_Kerk