1924, augustus Haarlem Cinema Palace (Grote Houtstraat 113)

1924: Bouw van het 2e bioscooporgel in Nederland door Standaart.Haarlem Standaart-Kino-Orgel Opus 2 Zeitschrift für Instrument (01)


De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 16, 1923/1924, no 864, 16-08-1924


Haarlem's Dagblad 15 augustus 1924 pagina 5


Nieuw weekblad voor de cinematografie, jrg 2, 1924, no 46, 15-08-1924 Klik op de afbeelding voor een vergroting


Kunst en amusement; geïllustreerd weekblad gewijd aan de belangen van de cinematografie, jrg 5, 1924, no 33, 16-08-1924 en jrg 5, 1924, no 34, 23-08-1924 Klik op de afbeelding voor een vergroting


Nieuw weekblad voor de cinematografie, jrg 2, 1924, no 48, 29-08-1924  Klik op de afbeelding voor een vergroting


Nieuwe Haarlemsche courant 16-08-1924

Vooraf had ik het in de praktijk reeds kunnen observeeren, en ik mag gerust zeggen, kunnen bewonderen, in de „Credo-film” , waarbij orgelspel zulk een belangrijke factor als muzikale illustratie te geven heeft. De illusie van het machtige kerkorgel kon bij deze vertooning ten volle gegeven worden, wat zeg ik de illusie, neen de werkelijkheid, want het nieuwe instrument bezit niet minder dan 15 sprekende orgeltimbres van prachtig gehalte, die door allerlei combinaties tot een enorme verscheidenheid van klankkleuren kunnen worden aangewend. Wat mij ook vooral opviel, was de magnifieke verhouding van het klankvolume tot de accoustiek van het gebouw, een equilibre dat hier veel mooier getroffen is dan b.v. met het orgel in het Concertgebouw te Amsterdam.
Onder de expressieve solo-stemmen van het Positief trok vooral de zeer gedekte Vox Humana mijne aandacht en niet minder de Concertfluit 4 ’ . . . . De demonstratie deed gaandeweg onze verbazing voor de moderne orgeltechniek, zooals ze ons hier door de firma A. Standaart gerealiseerd werd, stijgen.
Haarlemsch Dagblad

Ondergeteekende verklaart hierbij gaarne dat hij buitengewoon tevreden is over het door U in Augustus j.1. geleverde concertorgel.
Algemeen is bekend dat tegenwoordig buitengewone eischen aan de muzikale illustratie van films gesteld worden en juist dit instrument stelt ons in staat aan de hooge eischen van het verwende publiek te voldoen.
Ik kan dan ook niet anders, dan iederen bioscoopexploitant groot of klein ten s+erkste aanbevelen, zich een dergelijk instrument aan te schaffen.
Gaarne zijn wij bereid ons instrument ten alle tijden aan collega’s en belangstellenden te demonstreeren.
Brief van H. J. D. Daudeij,
direkteur van Cinema
Palace, 27 december 1924;
in facsimile opgenomen in brochure cinemaorgels, pag. 28.

Een van onze mooiste concert-orgels, die wij in Nederland hebben, is wel het Standaart Concert-orgel, hetwelk in de Cinema-Palace te Haarlem is opgebouwd.
In het instrument zijn de nieuwste vindingen aangebracht; eene opmerkelijke is de uitvinding van den heer Standaart zelf: „De Serafijnsche stem” , die een bijzondere bekoring heeft. De speeltafel is buitengewoon goed afgewerkt, waarvan ik zou willen noemen o.a. de 2e en 3e manualen naast elkaar en de „Zichtbare Generale Crescendo” , welke bij ’t sterker worden en terug naar ’t pianissimo, telkens van kleur verwisselt.
Kortom, de heer Standaart heeft met ’t bouwen van het nieuwe Concert-orgel weer een nieuw bewijs gegeven, dat onze nationale orgel-industrie niet bij andere ten achter behoeft te staan. Pierre Palla;
attest d.d. 12 december 1924, opgenomen in brochure cinema-orgels, pag. 27.


Bronvermelding:

  1. E-Mail Kees Bimmel  juni 2016 met gegevens vanuit de nalatenschap van Jan Slingerland.