1910 Grijpskerke Hervormde kerk

1892: De voorzanger moet zijn plek inlevren vanwege de komst van een harmonium (06)

1910: Nieuw orgel door StandaartDe Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 28 september 1909 pagina 1


Maas- en Scheldebode 29 september 1909 pagina 2


Nieuwe Vlaardingsche courant 29-09-1909


Nieuwe Brielsche Courant, 1909-09-30; 2Bericht uit "Het Orgel" 1909 oktober


Foto ©: Collectie D.P. Verhulst (oorspronkelijke situatie)

1910: Nieuw mechanisch (04) orgel door Standaart in 1910. De kosten hiervoor waren f11650,- en op 17 april 1910 werd het Standaart-orgel in een avonddienst in gebruik genomen.
Ds. van Selms preekte over Psalm 33 en het orgel werd bespeeld door dhr. C. Inning uit Rotterdam. Het oude orgeltje kreeg een plaats in de consistoriekamer. (Notulenboek kekrkenraad Grijpskerk (04))
Dispositie:
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Viola di Gamba 8', Vox Celeste 8', Melofoon 4', Woudfluit 2', Cornet disc. IV
Pedaal: Subbas 16' (Transmissie)

Koppel Pedaal-Manuaal
Manuaalomvang: C-f’’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 15 april 1910 pagina 4


De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 19 april 1910 pagina 2


Zierikzeesche Nieuwsbode 29 april 1910 pagina 2

1962: Groot onderhoud door Vierdag. (04) (06)

1984: Nieuw orgel door Fama en Raadgever in de bestaande orgels met gebruikmaking van de volgende onderdelen van het Standaart-orgel:

In het kader van de totale restauratie van het kerkgebouw besloot de kerkvoogdij in 1982, mede op advies van de landelijke Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk, het oude orgel te vervangen door een nieuw instrument. Restauratie zou, mede gezien de aard van het orgel, onverantwoord hoge kosten met zich meebrengen. Tevens stelde de Kerkvoogdij een plaatselijke orgelcommissie in, die als opdracht kreeg de bouw van het nieuwe instrument voor te bereiden en te begeleiden. Als voorzitter van de commissie werd benoemd Anth. de Vries, organist van de Nieuwe Kerk te Middelburg.
De twee zijtorens van het oude instrument blijven gehandhaafd. In het nieuwe front zal tevens een middentoren geplaatst worden om het geheel een sterker karakter te geven. Dit nieuwe front werd mede ontworpen en in tekening gebracht door Joh. Davidse, lid van de plaatselijke orgelcommissie.
De orgelcommissie was van oordeel, dat het door de firma Fama en Raadgever, orgel- en clavecymbelmakers te Utrecht, aangeboden instrument het meest aan de gestelde uitgangspunten voldeed.
Dit advies werd overgenomen door het college van kerkvoogden en op 8 februari 1983 werd het contract met de orgelbouwer getekend. (05) (06)

Dispositie.
Manuaal I: Prestant 8' Roerfluit 8' Octaaf 4' Octaaf 2’ Mixtuur 3 st. b/d
Manuaal II:Bourdon 8'Fluit 4'Nasard 2 2/3’ b/d Woudfluit 2' Terts 1 3/5’ b/d Trompet 8’ Tremulant (inliggend)
Pedaal: Subbas 16'
Koppels:man. I + II, ped. + I, ped. + II (05)

De windvoorziening bestaat uit de uit het oude orgel afkomstige magazijnbalg, die is gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De oude nog in goede staat zijnde windmotor is opnieuw gebruikt. De regulateur is nieuw bijgemaakt en de windkanalen zijn van eikehout.
De orgelkas is uitgevoerd in grenenhout met gebruikmaking van de consoles en kappen van de zijtorens uit de oudeorgelkas. De afwerking van het schilderwerk, waarbij uiteindelijk gekozen is voor de kleuren licht en
donker beige met bruin, is verzorgd door J. en A. Vlieger, schildersbedrijf te Grijpskerke, die tevens het bladgoud aanbrachten op het lofwerk. Het nieuwe lofwerk is aangepast aan het oude lofwerk van de kappen van de zijtorens. (05)

Bij de ingebruikname verscheen een brochure: 01, 02, 03, 04


Huidige situatie


Reformatorisch Dagblad, 8 februari 1985, p. 14

Noten:

  1. Informatie afkomstig van http://www.orgelsinzeeland.nl  (21-10-2013) en http://www.pkn-grijpskerke.nl   (21-10-2013)
  2. www: http://orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_grijpskerke_michaelskerk.htm
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Grijpskerke,_Kerkring_26_-_Micha%C3%ABlskerk
  4. E-Mail van Johan Davidse aan Piet van Hoogdakem d.d 22 april 2005
  5. Brochure: Orgel in de ned. herv kerk te Grijpskerk - Nieuwe klank en Kleur 1984
  6. Tijdschrift Kerk & Muziek 1985 nr. 1 januari/februari