1913 Giessen-Oudkerk, Oudkerkseweg 22, Hervormde kerk

1912:
In de kerkenraadsvergadering van 25 april 1912 wordt besloten 'een zeer schoon' orgel te kopen. Het komt te staan op een speciaal daarvoor gebouwde orgelgalerij boven de doorgang naar de toren. Het uit 1768 daterende tekstbord, dat tot dan toe in de nis van de torengevel hangt, wordt verhangen naar boven de ingang in de zuidgevel.


Bericht uit "Het Orgel" juni 1912 over giften voor aanschaf van een orgel.


2e bericht uit "Het Orgel" juni 1912 over giften voor aanschaf van een orgel.


De standaard 26-08-1912


Bericht uit "Het Orgel" september 1912

1913: Nieuw orgel door A. Standaart. Het is ingewijd op 5 maart 1913 door dominee K.H.E. Gravemeijer, met een preek over psalm 150.
Tijdens deze kerkdienst wordt het orgel bespeeld door de organist van de Waalse kerk uit Delft.
Hiermee komt een einde aan de functie van voorzanger. De laatste is meester J.A. Boon.
Dispostie volgens de orgeldatabase van Piet bron, die echter 1922 meldt als bouwjaar.
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Vox Celeste 8', Octaaf 4', Fluit Dolce 4', Woudfluit 2', Cornet V sterk (discant), Trompet 8' (gedeeld).
Pedaal: Aangehangen.
Pneumatische kegelladen.


Foto: Reliwiki - Situatie voor de ombouw door van den Heuvel in 1976


Schoonhovensche Courant | 1913 | 12 maart 1913


Bericht uit "Het Orgel" april 1913


De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 11 maart 1913 pagina 3

1914: In de vergadering van 26 oktober 1914 stellen de kerkvoogden van Giessen-Oudekerk en Peursum een instructie vast voor de organist. Daarin staan zijn plichten vermeld.
Voor diensten door de week krijgt hij geen extra vergoeding. Als hij verhinderd is moet hij op zijn kosten een bekwaam vervanger zien te vinden.


Dhr. Leeuwis was ruim 40 jaar organist op het Standaart-orgel. (03)


Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 18021966; p. 4


Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24021933; p. 2 Benoeming organist in één na laatste gedachtenstreepje


Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 26011934; p. 2 (Orgeltrapper niet meer nodig van installatie van een windmotor.

1975: Het orgel doet dienst tot 1975 als de Dordtse orgelbouwer J.L. van den Heuvel opdracht krijgt om een nieuw orgel te bouwen en te leveren. Dit gebeurt in de oude
bestaande orgelkast en bevat een mechanisch sleepladensysteem.
Het oude orgel verhuist naar een schuur in de buurt, waar het als huisorgel dienst gaat doen.

1976: Nieuw orgel in de Standaart-orgelkas door J.L. van den Heuvel (Dordrecht). Adviseur was Henk Klop (Hardinxveld-Giessendam).  (01)


Foto na de ombouw door van den Heuvel.


Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 17121976; p. 5

Bronvermelding:

  1. Reliwiki: http://reliwiki.nl/index.php?title=Giessen-Oudekerk,_Oudkerkseweg_22_-_Hervormde_Kerk
  2. Website van de kerk: http://www.hggop.nl/
  3. Brief Ro Romijn aan Piet van Hoogdalem uit vemoedelijk 2007