1925/1926 Drimmelen Hervormde kerk

1925: Tijdens een vergadering op 17 maart van Kerkvoogden en Notabelen wordt het besluit genomen om in het voorjaar een bazaar te houden ter verkrijging van een nieuw kerkorgel.
In het notulenboek van de Kerkvoogdij van Drimmelen van 27 maart 1925 wordt vermeld dat de verkoop van de Canadapopulieren bij de begraafplaats te Oud Drimmelen fl. 680 opgebracht heeft.
Besloten werd om 50 gulden ter beschikking te stellen aan de bazaarcommissie ter verkrijgen van een nieuwe kerkorgel. De rest van het bedrag werd gestort in het Beroepingsfonds.
Verder werd besloten aanvullende gelden boven de opbrengst van de bazaar te halen uit dit Beroepingsfonds. De bazaarcommissie bestond uit ds. Vink en de 3 kerkvoogden aangevuld met de 4 echtgenotes.
In het archief zijn nog al wat rekeningen te vinden van de onkosten die de bazaarcommissie gemaakt heeft. Zo bracht groetenman H. Venus uit Drimmelen 14 gulden in rekening voor een kist sinasappels op 24 april. De Weduwe Zijlmans – Meijer uit Geertruidenberg bracht een rekening voor kopjes, schoteltjes, lepeltjes en roerstaafjes voor dinsdag na Pasen.
Waarschijnlijk is toen de bazaar gehouden.
De opbrengst van de bazaar was fl. 1111,07. Dit bedrag werd tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening en bracht zodoende nog 6 gulden aan rente op.
Van de verkochten Canadapopulieren op het kerkhofpad wordt fl. 50,00 in de kas van de bazaar gestort. De bazaarcommissie bestaat uit Ds. Vink, de 3 kerkvoogden en de vrouwen van deze 4 heren. Besloten werd dat de gelden van de opbrengst van de bazaar aangevuld zullen worden uit het Beroepingsfonds.Er werd bij de firma Standaard uit Schiedam een orgel gekocht voor fl. 2400.
De werkzaamheden voor het plaatsen van het orgel en de veranderingen aan de galerij vonden plaats in augustus en september van 1925.
De orgelfabrikant stuurde 3 werklieden uit Schiedam. Voor reiskosten werd een bedrag van fl. 10,50 in rekening gebracht. Willem Vos van het Veerhuis verschafte het drietal logies, ontbijt, koffie en thee en bracht hiervoor een bedrag van fl. 25,95 in rekening. Voerman Zegeren uit Made kwam met een nota van fl. 5,50 voor transportkosten.
A.P. Muller uit Geertruidenberg kreeg de taak om elektriciteit voor het orgel aan te leggen op de galerij o.a. het bijmaken van 2 lichtpunten met koperen armatuur en een motorleiding.
Timmerman Nicolaas Herman van den Hoven uit Drimmelen assisteerde Muller bij de werkzaamheden. Zo bracht de timmerman in de week van 5 augustus 16 uur arbeid in rekening voor fl. 8 totaal en in de week van 12 augustus 5 uur arbeid in rekening van fl 2,50.
In de maand september werd door de timmerman de galerij verbouwd. Hij had hier 50 uur voor nodig.Van den Hoven maakte ondermeer de houten kist voor de motor voor fl 4,25.
Het nieuwe kerkorgel werd in het najaar van 1925 in gebruik genomen en werd voor fl 3000,- verzekerd. (04)


Foto (04)

Dispositie
Manuaal: Prestant 8´, Bourdon 8´, Viola 8´, Octaaf 4´, Concertfluit 4´, Aeoline 8´, Woudfluit 2´ en Celeste 8´.
Pedaal: Subbas 16'.
Pedaalkoppel, Octaafkoppel.
Tremulant
3 vaste combinaties (pp - mf - ff).


De standaard 11-06-1925

1926: Uitgaven nieuw kerkorgel (04)

Uitgaven:  
Nota W. Vos 25,95
Segeren,voerman 5,50
Fa. Standaart Schiedam 2400,00
Muller Geertruidenberg (electriciteit) 39,00
Reiskosten 3 personen Schiedam 10,50
Verschoten posten 2,97 ½
Totaal: 2483,92 ½
   
Inkomsten:  
Opbrengst van de bazaar 1111,07
Opgebouwde rente 3 maanden 6,00
Totaal 1117,07

1926-1935: Jaarlijkse stembeurten fl. 25,10 (04)

1935-1942: Jaarlijkse stembeurten fl. 25,00 (04)

1964/1965: Restauratie en uitbreiding door M. Spiering. Spiering plaatst zijn eigen naambordje boven de klaviatuur, ondanks dat het instrument nauwelijks werd gewijzigd. (04)


Foto Piet Bron (03)


Foto Piet Bron (03)

Uit te voeren werkzaamheden volgens de offerte uit 1964. (04)
- schoonmaken van het orgel
- behandeling tegen houtworm
- plaatsen van een nieuwe tremulant
- plaatsen van 480 nieuwe membramen
- restauratie van het registermechaniek
- 2 registers werden weer tot spreken gebracht
- 1 register werd vervangen
- Nieuwe orgelkas
- Uitbreiding met subbas 16 voet op vrij pedaal

1926 1965
Manuaal  
Prestant 8´ Prestant 8´
Bourdon 8´ Holpijp 8´ (met bijplaatsing van 2 pijpen)
 Aeoline 8´  Quint 2 2/3 (met bijplaatsing van 2 pijpen)
Viola 8´  Viola 8´
Celeste -
Octaaf 4´ (er stond melofoon 4´)  Octaaf 4´
 Concertfluit 4´  Roerfluit 4´
Woudfluit 2´  Woudfluit 2´
Pedaal  
Aangehangen Subbas 16’

Pedaalkoppeling
Octaafkoppeling
Tremulant (nieuw) (04)


Foto Piet Bron (03)


Bronvermelding:

  1. Boek: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 door Frans Jespers blz. 69-70
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Drimmelen,_Herengracht_28_-_Hervormde_kerk
  3. www: Orgeldatabase Piet Bron
  4. E-mail-wisseling tussen Louis van Suijlekom uit Drimmelen en Geert Jan Pottjewijd op 20 en 21 december 2013


Foto Piet Bron (03)