1916, april 24 Driel Hervormde kerk

1916: Plaatsing van een nieuw Standaart-orgel nadat de kerk met het van Puffelen-orgel in de nacht van 10 op 11 juni 1915 verbrand was.
Manuaal: Bourdon 16, Prestant 8, Viola di Gamba 8, Voix céleste 8, Roerfluit 8, Fluit 4, Woudfluit 2, Mixtuur 4 sterk.
Pedaal: Subbas 16.
Tremolo. Koppeling man.-ped. Oktaafkoppel.
Kombinatieknoppen.
Op 24 april 1916 werd het instrument feestelijk in gebruik genomen.
Het instrument bezat een pneumatische kegellade met pijpwerk van orgelmetaal. De Bourdon 16’ was vervaardigd van grenenhout.
Het orgel werd nog voorzien van een handpompinstallatie.


De standaard 01-05-1916


Tijdschrift "Het Orgel" juni 1916

194x: Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het kerkgebouw nogal wat schade op. Kapotte ramen zorgden voor veel vocht in het interieur, en dat kwam het orgel vanzelfsprekend niet ten goede.
Na de oorlog werden de kerk en het interieur weer hersteld.  (01)

Ca. 1950: Plaatsing van een elektrische windmotor. (01)

196x: Bij de renovatie en modernisering in de jaren zestig verloor het orgel zijn oorspronkelijke, bruine kleur; een zachte tint turquoise kwam er voor in de plaats.
Korte tijd later vond een herintonatie van enkele registers plaats, waarbij het oorspronkelijke klankkarakter van het instrument werd gewijzigd. (01)

199x: Halverwege de jaren negentig werd de verwarming van de kerk vernieuwd. Het aantal storingen nam in snel tempo toe.
Op grond daarvan werd omgezien naar een vervangend instrument. (01)


De laatste foto van het Standaart-orgel, 15 september 2002. (foto CvG)


2002: Op 20 seprember 2002 werd het Standaartorgel door de firma Pels & Van Leeuwen zorgvuldig ontmanteld.
Totdat een passende bestemming is gevonden ligt het orgel opgeslagen bij Pels & van Leeuwen. (01)
In de kerk is een Conacher-orgel uit Wales geplaatst.(01)


Reformatorisch Dagblad, 7 juli 2003, p. 11.

Informatie van de website van Pels & van Leeuwe uit 2005:
Het Standaart orgel wordt door Pels & van Leeuwen voor EUR 38.800,- aangeboden (nagezien, geplaatst en geïntoneerd)
Vermelde dispositie:
Manuaal: Prestant 8',  Bourdon 16', Viola da Gamba 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Quint 2 2/3', Woudfluit 2', Mixtuur IV
Pedaal: Subbas 16'
Speelhulpen : Tremulant, VC, Tutti, Panissimo.
Afmetingen : Breedte : 276 cm., hoogte : 320 cm., diepte : 156 cm.
Het is een rein pneumatisch orgel, gebouwd in klassieke kas door de firma Standaart in 1916. Het is een zogenaamd balustrade orgel.
Wij hebben een afbeelding van het orgel. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan vernemen wij dit gaarne en zullen de afbeelding toezenden.
In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij, met vriendelijke groet
PELS & VAN LEEUWEN B.V.
's-HERTOGENBOSCH-HOLLAND.


Bronvermelding:

  1. Website van de kerk: http://www.pkndriel.nl Geraadpleegd op 21 oktober 2013
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Driel,_Kerkstraat_8_-_O.L.Vrouw
  3. www: