1931 Dordrecht Vrije Evangelische Gemeente (Nu Baptisten Kruiskerk)


Nieuwe Leidsche Courant | 2 januari 1931 | pagina 5 (5/12) , De standaard 02-01-1931

1931: Bouw door Standaart van het eerste unit-kerkorgel in Nederland? Het stond opgesteld boven de preekstoel met een verplaatsbare speeltafel op de begane grond.
Zuiver elektrische traktuur. 5 eenheden pijpen, op de registerwippers onderscheiden door een verschillende kleur:
Registers: Roerfluit, 97 pijpen - geel; Prestant, 85 pijpen - zwart; Salicionaal, 73 pijpen - paars; Clarinet, 73 pijpen - groen; Portunaalfluit, 73 pijpen - wit.  (02)
Verdeling over de klavieren:

Manuaal I Manuaal II Pedaal
Roerfluit  8 4 3 2 8 4 16 8
Prestant  8 4 3 2  - 8
Salicionaal 8 4 8 4 8
Clarinet 8 8 4 8
Portunaalfluit 8 8 4 8
Alle eenheden behalve Prestant in zwelkast.
Generaalcrescendo.
Winddruk 200 mm. Verrolbare speeltafel.
Manualen 61 toetsen, pedaal 30. (02)


Foto uit de Mixtuur april 1977 nr. 21

Ik voel mij gedrongen U even te berichten, dat het door U verleden jaar geleverde Unit-orgel mij hoe langer hoe beter voldoet. En mij niet alleen, doch de geheele gemeente, wat op de laatst gehouden algemeene ledenvergadering duidelijk tot uitdrukking kwam.
Den 11 November laatstleden zat ik op het instrument te spelen toen de Heer Joh. Veenschreuder, een blind concertorganist uit Amsterdam, die regelmatig concerten geeft door heel ons land, en die dus veel orgels grondig kent, onze kerk binnenkwam.
Zijn eerste woorden waren letterlijk: „Wat een pracht van een klank zit er in dat orgel, ik heb nog nooit in mijn leven zoo iets moois gehoord, dat is een openbaring voor me” . Het lijkt me dat U het met deze waardering zoudt kunnen doen. Later op den avond zei hij nog, dat alles aan dit orgel even gemakkelijk en aangenaam was. Hij speelde onder meer, natuurlijk uit het hoofd, de fuga met praeludium in A van Bach en een sonate met fuga van Mendelsohn. Iemand dus, die wel wat kan. Ik wilde U deze duidelijke waardeering niet onthouden.
Attest van Ir. Chr. G. van Buuren d.d. 14 januari 1932; opgenomen in een reklamefolder. (02)


Wietse van der Hoek op facebook d.d. 3-11-2021

1935: Na een verbouwing van het interieur van de kerk in 1935 herplaatste de firma Spiering het orgel. Het front werd aangepast en de speeltafel kreeg een vaste plaats bij het orgel.

1978: Het kerkgebouw is in 1978 overgedragen aan de Baptistengemeente van Dordrecht.

1981: Uitgebreid naar 18 registers door A.W. Behr uit Rotterdam.  (01)
 Het orgel verkeerde in slechte staat, zodat men besloot het te laten vernieuwen door dhr. A.W. Behr uit Rotterdam. Het oude front en de oude speeltafel bleven behouden, evenals pijpwerk van de Prestant en de Subbas. In 1992 is het orgel uitgebreid met een Bazuin 16' op het pedaal en een superoctaafkoppel. (03)
Hoofdwerk: Prestant 8' - 1931, Roerfluit 8', Octaaf 4', Fluit 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur II-III sterk, Trompet 8'.
Zwelwerk: Holpijp 8', Viola 8', Open Fluit 4', Prestant 2', Sesquialter II sterk.
Pedaal: Subbas 16' - 1931, Octaaf 8', Bourdon 8', Prestant 4', Bazuin 16' - 1992.
Koppelingen: Hoofdwerk - Zwelwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Zwelwerk, Superkoppel - 1992. (03)


Foto (04)Bronvermelding:

  1. www: http://www.centrumdordrecht.nl/attracties-cultuur/kruiskerk-baptistengemeente
  2. Tijdschrift: De Mixtuur Februari 1977 nr. 20
  3. www: Orgeldatabase Piet Bron
  4. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Dordrecht,_Vrieseweg_64_-_Kruiskerk