1913 Doorn Gereformeerde kerk


De Amerongsche Courant jaargang 1913


De Amerongsche Courant jaargang 1913


De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 11 februari 1913 pagina 2

1913: Nieuw orgel door Standaart.
Ingebruikname op 26 september 1913 met een bespeling door Joh. Wagenaar uit Utrecht. (03)
Manuaal: Bourdon 16, Prestant 8, Viola di Gamba 8, Voix céleste 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit dolce 4, Woudfluit 2, Cornet 5 sterk, Trompet 8.
Pedaal: Subbas 16.
Koppeling Ped.-Manaal.
Knoppen Piano Forte; Tutti


Bericht uit "Het Orgel" 1913 oktober


Wijks(ch)e Courant jaargang 1913


Rotterdamsch nieuwsblad 03-10-1913.jpg

1929: N.A. van Dam vervangt de Trompet 8' voor een Cello 8'.  (03)


Foto (02)


Foto (04)

De Orgelcommissie had niemand minder dan den bekenden toonkunstenaar, den heer Joh. Wagenaar, organist van de Domkerk te Utrecht, weten te bewegen dit orgel voor de eerste maal te komen bespelen. Dat de heer Wagenaar, die nooit zich voor eene inwijding van een orgel nog beschikbaar stelde, komen wilde, is op zich zelf al een gunstige getuigenis voor den fabrikant, van wiens werk hij reeds veel goeds had gehoord. De heer Wagenaar, uit den aard der zaak meest bekend met het mechanisch systeem, maakte bij deze gelegenheid kennis met het eigen pneumatisch systeem van den heer Standaart, en volgens zijn getuigenis met groot genoegen. Het is voor den fabrikant van beteekenis als zulke mannen zijn werk roemen. Trouwens de gansche middag, het geheele concert, gaf niet anders dan naast een dankbaar genieten van de heerlijke talenten des kunstenaars, lof aan den bouwer voor het werk hier door hem vervaardigd.
Reeds het uiterlijk van het orgel is in zijn eenvoud bijzonder schoon. Het front in renaissance-stijl, echt deftig; het lofwerk met smaak aangebracht en we mogen het tot lof van den schilder, er direct bijvoegen, in donker eikenhout keurig geschilderd en smaakvol verguld.
Maar wat het instrument geeft, was meer. Voor het gebouw, waarin het is geplaatst, bleek de inhoud ruim voldoende, de dispositie met zorg samengesteld, de verdeeling in registers van voorname opvatting, de intonatie heerlijk.
Boekje kerkorgels - 31-33;
citaat van een artikel uit de Stichtsche Courant, 29 september 1913.
.

AnsichtkaartRotterdamsch nieuwsblad 03-10-1913

1963: Het kerkgebouw wordt vergroot. Bij de herinrichting besloot men het orgel te verplaatsen naar de zijwand. Het wordt door de Jacques van der Linden (02) electro-pneumatisch gemaakt en voorzien van twee manualen.
Het oude front wordt vervangen door een moderner vormgegeven front. De dispositie en intonatie werden eveneens aangepast.  (03)

Dispostie na 1963 (01)

Hoofdwerk: (C-f3)
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Mixtuur 4-6 st.
Trompet 8
Nevenwerk: (C-f3)
Bourdon 8
Salicionaal 8
Fluit 4
Prestant 2
Quint 2 2/3
Terts 1 3/5
Pedaal: (C-d1)
Subbas 16
Prestant 8
Gedekt 8
Octaaf 4
 
Koppels en speelhulpen:
I+II, II+I, P+I, P+II
Aut. Ped.


Bericht uit het blad Organist en Eredienst 1964-12 van de Gereformeerde Organisten Vereniging (GOV)


1996: Renovatie van het orgel (03)

2009: Sluiting van de Kampwegkerk. Laatste kerkdienst op 31 mei 2009. Het orgel is verkocht aan een particulier in Uddel, die een deel van het pijpwerk wil gebruiken voor een eigen huispijporgel. (03)Foto: (01)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.orgelsite.nl/doorn1.htm
  2. www: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Doorn,_Kampweg_22_-_Kampwegkerk 
  3. www: Orgeldatabase Piet Bron
  4. E-Mail van Leo Kamphorst d.d. 31-01-2007

Foto's van Leo Kamphorst (04)