1929 Den Haag Passage theater

19
29: Nieuw bioscooporgel door Standaart met 2 manualen en 7 basisregisters

1947: Uit de tekst blijkt niet of dit een ombouw is van het bestaande Standaart of dat er een orgelvan elders is aangeschaft.
Het eerste lijkt het meest waarschijnlijke.


Nieuw weekblad voor de cinematografie, jrg 21, 1947, no 48, 29-08-1947

1970: Na de sluiting van het theater is het orgel voor F 1600,= aangekocht door drs. van Oijen te Lunteren. Hij stelt het instrument thuis op.

Aankoopbevestiging orgel 28-9-1970
Speeltafel in de situatie van Ooyen. .(04)

1982: Drs. van Oijen overlijdt en het huis waar hij woont wordt verkocht.

1982-2012: Het is nog niet precies bekend waar het orgel verbleef tussen 1982 en 2012. In 2012 stond het in losse onderdelen opgeslagen in Tiel (De zwarte Schijf). Daarvoor zou het in Leeuwarden zijn geweest? (03)


2012: Na een restauratie door de fa. de Wit uit Nieuw-Vennep is het orgel is nu geplaatst in het EYE-filmmuseum in Amsterdam (02)
Voor meer informatie omtrent zie de volgende link: http://www.sdewit.nl/pijporgels/standaart-eye.html

Dispositie  (02)

Pedal

Accompaniment

Solo

 1 – Bourdon 16’  12 – Contre Viole 16’   36 - Tibia 16’  
 2 – Tubahorn  8’ 13 – Bourdon 16’  37 - Bourdon 16’ 
 3 – Diapason 8' 14 – Vox Humana 16’ 38 - Vox Humana 16’
 4 – Tibia 8’ 15 – Tubahorn  8 39 - Tubahorn 8’  
 5 – Flute 8’  16 – Diapason 8’    40 -  Diapason 8’
 6 – Salicional 8’   17 – Tibia 8’      41 - Tibia 8’ 
 7 –  Diapason 4’ 18 – Salicional 8' 42 - Salicional 8’  
 8  – Bassdrum     19 – Celeste 8’ 43 - Celeste 8’
 9  – Kettledrum 20 – Flute 8' 44 - Flute 8’   
10 – Cym. Crash   21 – Vox Humana 8’   45 - Vox Humana 8’   
11 – Cymbal 22 – Diapason 4’  46 - Diapason 4’
  23 – Tibia  4’ 47 - Tibia 4’    
  24 – Salicional 4’ 48 - Salicional 4’   
  25 – Celeste 4’   49 - Celeste 4’ 
  26 – Flute 4’   50 - Flute 4’     
  27 – Vox Humana 4’   51 - Tibia  2 2/3 '
  28 – Piccolo 2’       52 - Flute 2 2/3 ’ 
  29 – Chrysoglott ( trem. via 73) 53 - Tibia 2’ 
  30 – Snaredrum 54 - Flute 2’ 
  31 – Tambourine   55 - Terts 1 3/5
  32 – Casstanets  56 - Chimes     
  33 – Block  57 - Xylophone   
  34 – Tom Tom 58 - Glockenspiel  
  35 – Bells   59 - Accordeon
Second Touch   Ped .     
Second Touch     Acc.
Second Touch     Solo
60 – Bassdrum    64 - Tubahorn 8’     68 - Tubahorn 16’        
61 – Kettledrum 65 - Tibia 8’   69 - Tibia 8'
62 – Cym. Crash  66 – Chimes   
63 –Cymbal   67 – Triangle  

Speelhulpen

    70 - Tremelo  General
    71 - Tremelo  Vox Humana
    72 - Tremelo  Tibia
    73 - Tremelo Vibraphone  (29)
   

74 - Superkoppel Solo 

*      ” Rechte letter ”   is labiaalpijp
*      ” Rode letter ”   is tongwerk
*     
" Blauwe letter “   is instrument
*      “ Schuine letter ”    is een toy.

Manualen: 2 x 61 toetsen ( C t/m c'''' )
Pedaal: concaaf / radiaal ;  30 toetsen  ( C t/m f ' )

ZWELKAST

Via de zweltrede worden de zweldeuren voor de pijpenkamer bediend.
Met deze trede kan dus het totale volume van het orgel worden beïnvloed.

EFFECT PISTONS
geplaatst boven het pedaalklavier van links naar rechts :
CYMBEL CRASH I ,  CHINESE GONG ,  DRUM , TRAIN WHISTLE   , TRIANGLE ,    BLOCK  , CYMBEL CRASH II   ,  BIRD ,  DRUM ROLL ( met extra schakelaar voor snare-af ).

GEHEUGENS ( Setzers ) :    
Het oude rgistratiegeheugen was uitgevoerd via bordjes in de speeltafel waarop pennentjes gestoken werden om een registratie vast te leggen.
Dit oude systeem was totaal versleten en zeer omslachtig en tijdrovend qua gebruik. Het moest altijd ruim voor het bespelen worden ingesteld.
Dit hele systeem is nu vervangen door een zeer eenvoudig te bedienen nieuw digitaal geheugen-systeem.
Hiermee kunnen de benodigde registraties zeer snel worden vastgelegd, gewijzigd en ook weer worden opgeroepen.
Er zijn 4 banken ( M1 t/m M4 ) met elk 8 registratiegeheugens voor de beide klavieren.
Dus 32 vrij instelbare geheugens voor het Solo-klavier én 32 vrij instelbare geheugens voor het Accompaniment / Pedal.

MIDI
Geheel nieuw gplaatst op de speeltafel van dit orgel is een MIDI-aansluiting.
Via MIDI-IN en MIDI-OUT kan het orgel eenvoudig op een computer of sequencer worden aangesloten.


Bronvermelding:

  1. Tijdschrift: Nofiteiten 1982 nr. 4 augustus
  2. www: http://www.sdewit.nl/pijporgels/standaart-eye.html
  3. E-Mail Kees de Wit d.d 18-04-2015
  4. E-Mail Kees Bimmel d.d. 9 juni 2016 met gegevens vanuit de nalatenschap van Jan Slingerland.

Links:

http://www.sdewit.nl/orgel/amsterdam-eye/eye-amsterdam.htm (op dit moment (januari 2015) niet valide)
https://www.eyefilm.nl/themas/cinema-concert