1930 Breda Evangelisch Lutherse kerk

1930: Standaart bouwde een nieuw pneumatisch orgel in de bestaande orgelkas van Van Oeckelen uit 1889. Adviseur was de heer B. C. Schulte.
Het binnenwerk van Van Oeckelen werd verkocht en gebruikt voor de bouw van een orgel in de Hervormde Jeugdkerk te Winterswijk.
Dispositie:
Manuaal: Bourdon 16’, Prestant 8' zink, Roerfluit 8', Aeoline 8’, Violine 8', Céleste 8', Concertfluit 8', Fluit 4', Woudfluit 2'?
Pedaal: Subbas 16', ‘Gedekt 8
Koppel Manuaal-Pedaal
Octaafkoppel
Tremulant
Vaste combinatie: p.m.f. (02)
Standaart plaatste in 1930 al het pijpwerk - met uitzondering van de toen nieuw vervaardigde zinken frontpijpen - op een pneumatische kegellade in een zwelkast. De registerwipper voor de Céleste 8' schakelde de Viola d’Amore 8' en de Aeoline 8' tezamen in.
Blijkens een attest van de Kerkeraad der Evangelisch Lutherse Gemeente te Breda had Standaart bij de uitvoering van de werkzaamheden van een ‘royale opvatting’ blijk gegeven ‘door toevoeging van een extra fluitregister’.


De standaard 04-03-1930


Bredasche courant 26-07-1930Bron (01)

Fotokaart De Mixtuur

1956: Restauratie en wijzigingen door Flentrop. Daarbij verdween de Woudfluit 2' (of een in 1931 ter vervanging daarvan geplaatst register) ten gunste van een Sesquialter D 2 st.

1967: Verplaatsing van het orgel door Flentrop, gelijktijdig met de kerkrestauratie. (01)

1989: Restauratie en dispositiewijzigingen door Henk Scheuerman.
Manuaal: Viola d'Amore 8' wordt Fluit 4', Orkestfluit B 4' / Concertfluit D 4' wordt Octaaf 4',. Toegevoegd een Mixtuur 3-4 st. en een Hobo 8' op elektrische aanvullingslade
Pedaal: Toegevoegd een Subbas gedekt 8' (transmissie uit Bourdon 16' Man) en als transmissie van het manuaal de Hobo 8' en Hobo 4'.
De in 1989 geplaatste Hobo 8' is een van elders aangekocht tongwerk vervaardigd door de firma Giesecke. Het overige pijpwerk dateert uit 1930 of 1989. (03)

Dispositie:
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Aeoline 8', Octaaf 4, Fluit' 4', Woudfluit 2', Mixtuur III-IV, Hobo 8'
Pedaal: Subbas 16' (transmissie), gedekt 8' (transmissie), Hobo 8'(transmissie), Hobo 4' (transmissie)
Octaafkoppel
Vaste combinaties: P, MF, F, Tutti
Trede zwelkast(03)


Foto: (03)

200x: Het orgel wordt al jarenlang niet meer gebruikt en verkeert in nagenoeg onbespeelbare staat. (03)
Deze opmerking uit de orgelencyclopedie is niet correct. Het orgel wordt nog steeds bespeeld hoewel de staat van onderhoud te wensen overlaat. (05)

Bronvermelding:

  1. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Breda,_Veemarktstraat_11_-_Evangelisch-Lutherse_Kerk 
  2. Aantekeningen door Piet van Hoogdalem in januari 2007 op basis van informatie van mevr. Blonk (organiste van de kerk)
  3. Encyclopedie Het historische orgel in Nederland 1886-1894 blz 119-121
  4. www: Orgeldatabase Piet Bron
  5. Email d.d. 14 januari 2013 van Peter van der Stoel