1927 Amsterdam Rembrandt theater

1927: Levering van een nieuwe Cinema-orgel door Standaart.


Bericht uit het tijdschrift Prins in 1927 (02)


Nieuw weekblad voor de cinematografie, jrg 5, 1927, no 38, 17-06-1927


Bericht uit: Limburger koerier 28-07-1927 , Bericht uit: De Telegraaf 03-09-1927
Nieuw Israelietisch weekblad 09-09-1927


Centraal blad voor Israëlieten in Nederland 02-09-1927


De Tijd 17-09-1927


De kunst jrg 19, 1926-1927, no 1025, 17-09-1927


De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 19, 1926/1927, no 1024, 10-09-1927


De Amstelbode 17-09-1927, Nieuwe Haarlemsche courant 17-09-1927

1982: Het orgel wordt opgebouwd in de Pro Rege kapel te Amsterdam. Het is inmiddels speelklaar. Er is echter kans dat het weer uit de kerk moet worden verwijderd. (01)

Bronvermelding:

  1. Tijdschrift: NOFiteiten 1982 februari
  2. Whatsapp-bericht van jans Vrieling d.d. 25 november 2017