1926, augustus Amsterdam Asta Theater (Rozengracht 117)

1926: Nieuw bioscoop-orgel door Standaart.
Betreffende het door U, in ons Asta Theater, in Aug. ’26 geleverde electrische cinema orkestorgel, kunnen  wij U onze volle tevredenheid betuigen.
De film wordt uitsluitend met het orgel geillustreerd en wel op zoo artistieke wijze, als slechts een goed, en volledig orkest dit zou vermogen.
De bespeling met de hand, en naar verkiezing, met het dubbel rollen apparaat, is een zeer gelukkige combinatie en geven wij gaarne het recht, ten allen tijde het orgel in ons theater aan belangstellenden te demonstreeren.
Attest d.d. 20 januari 1927, in facsimile opgenomen 440 in brochure cinema-orgels, pag. 25.