1927 Almelo Gebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen

Voorgeschiedenis:
Tijdens de vergadering van 24 juni 1925 werd de afdeling van de Nederlandse Protestantenbond omgezet in de “Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo (VVG)’
Tevens werd toen besloten een eigen kerkgebouw te stichten. Op 3 maart 1927 kon de kerk in gebruik worden genomen. Onderdeel van de kerkbouw was de aanschaf van een kerkorgel. (04)

1926/1927: Op 2 augustus 1926 werd aan een 5-tal orgelbouwers, waaronder de firma A.Standaart te Schiedam, gevraagd offerte voor de bouw van een orgel.
Na de nodige gesprekken, correspondentie en onderhandeling werd besloten de firma Standaart de bouw van het orgel te gunnen.
Op verzoek van het VVG bestuur werd, op 15 november 1926, door de orgelbouwer een definitieve offerte uitgebracht. Offertebedrag totaal Hfl. 5555,--.
Daarop volgde op 27 november 1926 de opdracht aan de firma A. Standaart tot het bouwen van een orgel volgens bijgaande specificatie.
Citaat uit de offerte: “Het instrument behoeft niet te worden aanvaard, indien het niet in alle opzichten voldoening geeft en kan één of twee maanden worden beproefd. Bovendien kan als waarborg een gedeelte der aannemingssom worden ingehouden. Twintig jaar absolute garantie wordt op zegel verleend".
In de laatste week van maart 1926 waren alle onderdelen verzonden en werd met de opstelling in de
kerk begonnen.  (04)

Dispositie:
Manuaal I: Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Melofoon 4, Mixtuur 3 sterk, Cornet 4 sterk, Trompet 8.
Manuaal II: Gamba 8, Céleste 8, Aeoline 8, Gemshoorn 8, Holpijp 8, Orkestfluit 4, Cor du nuit 2.
Pedaal: Subbas 16, Open Bas 8.

De definitieve ingebruikname vond plaats op Goede Vrijdag 15 april 1927. (04)


De standaard 01-12-1926, De standaard 22-01-1927 en Tijdschrift "Het Orgel"1927-januariLaatste pagina van het contract van 15 november 1926

Twee klavieren van 56 toetsen (C – g''')
Pedaal van 30 toetsen ( C - f/)
Drukknop-inrichting voor: “Piano”, “Mezzo-forto”, “Forto”, “Fortissimo”, “Tutti”, en “Aflosser”
Vrije registercombinatie over alle stemmen, met drukknopinrichting
Generaal Crescendo met aanwijzing op wijzerplaat
Geheel automatisch, geruischloos werkende, electrische windmachine, volgens nieuwste systeem
Tremulant, nieuwste type, verstelbaar slagtempo
Automatische Pedaalomschakeling met drukknopapparaat
Eenvoudig front, van degelijke samenstelling

Zie het volledige contract van 15 november 1926 door Standaart. (01)


Foto (02) Het Standaart-orgel zoals dat tot 1998 in de kerk stond.

1999: In de kerk wordt een van Leeuwen-orgel  uit 1950 geplaatst, gebouwd voor de gereformeerde Molenkampkerk te Almelo.
De onderdelen van het Standaart orgel zijn verkocht aan een opkoper. (04)
 


Het van Leeuwen-orgel uit 1950 uit de Molenkampkerk te Almelo (02)

Bronvermelding:

  1. Correspondentie tussen Piet van Hoogdalem en de kerk in Almelo uit 2006
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Almelo,_Hofstraat_1_-_De_Bleek
  3. www: http://www.debleekalmelo.nl/
  4. Brief van A. Klos te Almelo op 18 april 2006 aan Piet van Hoogdalem


Foto (01)