193x Schraard Gereformeerde kerk (01)

1889: De Gereformeerde gemeente (synodaal) van Schraard werd op 3 september 1889 geïnstitueerd. Volgens reliwiki werd nog in datzelfde jaar 1889 de kerk in gebruik genomen, die tot de sluiting in 1972 (niet 1992) is gebruikt.

1908: Jan Doornbos plaatst een nieuw pneumatisch orgel. Het telt 6 registers en heeft 1 manuaal plus een aangehangen pedaal.
De dispositie is vermoedelijk als volgt:
Manuaal: Bourdon 16’. Prestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’ en Octaaf 2’.
Pedaal: Aangehangen

193x: Er wordt een ‘nieuw’ orgel gebouwd en geleverd door A. Standaart uit Rotterdam. Dit moet in elk geval na 1929 geleverd zijn. Het Standaart-orgel had een windmotor en pas na 1929 kreeg Schraard elektriciteit.
Het is niet duidelijk of het hier om een geheel nieuw orgel gaat of om een ombouw en uitbreiding van het oude orgel. De tractuur werd nu elektropneumatisch.

De dispositie van het nieuwe orgel was afgaande op de registerknoppen:
Manuaal: Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Viola di Gamba 8’, Octaaf 4’, Nasard 22/3’, Woudfluit 2’, Mixtuur IV, Tremulant
Pedaal: Subbas 16’
Koppelingen: Octaafkoppel en Pedaal-Manuaal.

Het front van dit orgel telde 27 pijpen en was grotendeels een handhaving van het oude orgelfront. Enkele frontpijpen uiterst rechts en uiterst links waren ‘loos’.
Ook al zouden de pijpen van de Doornbos-registers Bourdon 16’. Prestant 8’, Holpijp 8’ en Octaaf 4’ hergebruikt zijn door Standaart, dan nog is sprake van een grondige ombouw en uitbreiding c.q. verandering, waardoor de in Schraard gebruikelijke aanduiding met ‘nieuw orgel’ begrijpelijk is.

1972: Sluiting van de kerk. Het gebouw krijgt de functie van dorpshuis.
Het orgel heeft nog een poos in de kerk gestaan, maar is op een bepaald moment verkocht.

ca. 1975: Het orgel wordt gekocht door de vader van de organist Tjeerd van der Ploeg.

1983: De fam. Van der Ploeg verhuist en het orgel wordt verkocht aan de Hervormde Kerk te Vledder.
Het binnenwerk wordt geplaatst in de van den Bijlaart orgelkas te Vledder.

Noten:

  1. E-Mail Johan Sjoukema d.d. 18-10-2021
  2. www: www.orgelsindrenthe.nl (24-10-2021)