Werklijst kerkorgels Orgelmaker Nicolaas Albertus van Dam (27 juli 1873 -17 januari 1967)

     
Jaar Oorspronkelijke situatie Opmerkingen
1908 Oosterhesselen, Hervomde kerk Sinds 1983 in jeugdgebouw "De Beukelaar" van de Gereformeerde gemeente te Kampen. Aldaar gewijzigd en uitgebreid
1909 Hedel, Hervormde Kerk In 1944 (deels?) verwoest bij oorlogshandeling 1947 nieuw orgel door de Koff (deel van het oude hergebruikt?)
1910 Zaandam, Christelijk Gereformeerde kerk  
1910 Utrecht, Oud Gereformeerde gemeente (01) Reparatie van een kabinetorgel van H.H. Hess (02)
1912 Apeldoorn, Gereformeerde kerk Asselse straat  (01) Verplaatsing orgel naar Arnhem, Christelijk Gerformeerde kerk
1912/1931 Arnhem, Christelijk Gereformeerde kerk Poststraat (01) 1912 Plaatsing orgel vanuit de Gereformeerde kerk te Apeldoorn 1931 Nieuw orgel CGK Oude orgel naar gemeentemuseum Arnhem
1912 Bunnik, Hervormde kerk Overplaatsing orgel naar de Gereformeerde kerk in De Bilt
1912/1935 De Bilt, Gereformeerde kerk (01) Verplaatsing vanuit Bunnik, Hervormde kerk(02) In 1935 door van Dam verbouwd tot 2-klaviersorgel met 14 registers
1912 Apeldoorn, Gereformeerde kerk Asselterstraat Nieuw orgel (02)
1913 Boskoop, Christelijk Gereformeerde kerk  
1913 Hilversum, Gebouw de Vereen  (01) Nieuwbouw (verloren)
1913 Hilversum, Nederlandse Protestantenbond (01)  
1914 Boskoop, Remonstrantse kerk 1968 vervangen door nieuw orgel van Sloof
1916 Baarn, Christelijk Gereformeerde kerk  
1916 Baarn, Nederlandse Protestantenbond  
1919 Amersfoort Christelijk Gereformeerde kerk  
1920/1927/1943 Amsterdam, Christelijk Gereformeerde kerk Eben-Haëzer (01) Restauratie (1920), Wijziging (1927), Wijziging (1943)
1922 Beuningen (Gelderland) Protestantse Kerk  
1923 Driebergen, Christelijke Gereformeerde Kerk  
1924 Hilversum Torenlaankerk Restauratie
1925 Arnhem, Westerkerk  
1926 Zwartebroek Gereformeerde kerk Plaasints van een gebruikt orgel
1927 Veenendaal, Christelijk Gereformeerde kerk

1983: Gereformeerde Gemeente in Nederland Kas en een deel van het pijpwerk bewaard

1928 Epe, Gereformeerde kerk (01) Uitbreiding
1928 Epe, Hervormde kerk (01) Restauratie
1930 Sneek, Gereformeerde Noorderkerk Nieuwbouw
1931 Arnhem, Gemeentemuseum (01) Verplaatsing
1931 Arnhem, Christelijke Gereformeerde Kerk Post (01) Onderhoud of verbouw?
1934 Utrecht Gereformeerde Begijnekerk (02) Toevoeging van een Trompet 8'
1935 Harderwijk Christelijke Gereformeerde Kerk, Coaldale, (Alberta) Canadian Reformed Church Dam
1937 Baarn, Gebouw Christelijke belangen (01) Verplaatsing
1938 Utrecht, Kerk van Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad Verplaatsing vanuit Sneek naar Utrecht. Orgel nu opgeslagen
1939 Hoogkeppel, Hervormde kerk (02) Nieuwe windvoorziening. Wijzigingen dispositie
1939 Maarssen, Hervormde kerk Toevoeging pneumatisch pedaal. Dispositiewijzigingen.
193x Naarden, Gereformeerde Kerk  
1930 Sneek, Christelijk Gereformeerde kerk?  
1945 Aerdt, Hervormde kerk Restauratie
1948 Utrecht, Vrij Evangelische Gemeente Verplaatsing van het orgel in de kerk
1954 Hoogland, Hervormde kerk (01) Restauratie
  Hilversum, Diependaalsekerk, ????  
  Bilthoven, Gereformeerde kerk, ????  
  Hilversum, kerken?  
  Utrecht Christelijk Gereformeerde kerk, Bootstraat ????  
  Balkbrug, gevangenis, ??? Zie http://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/ruinwgk.html
Het orgel werd in 1968 geplaatst in de kapel van Ruinerwold en in 1997 door Sicco Steendam aangekocht en na uitbreiding geplaatst in de Hervormde kerk van Beuningen
     
  Restauraties/Onderhoud  
1945/1946 Veenendaal, Julianakerk Herstel oorlogsschade. Het orgel was bij van Dam in onderhoud
Bron: Brief vd.d. 8 september 1990 van dhr. van Manen uit Veenendaal aan Piet van Hoogdalem
  Veenendaal, Gereformeerde Gemeente Hoofdstraat In onderhoud
  1927: Amsterdam,  Chr. Geref. Kerk aan de Lauriergracht

Reformatorisch Dagblad d.d. 11 januari 1975
Het orgel in deze kerk werd gebouwd in 1874/''75 door de Amsterdamse orgelbouwer P. Flaes, een leerling van de beroemde orgelmaker Batz, voor de Engelse kerk op het Begijnhof. Het verving een in 1753 door de bekwame en later zeer vereerde orgelmaker Chrlstiaan Müller gemaakt instrument, waarvan het front nog aanwezig is. Zelfs toen in 1907 een echt „Engels" orgel in laatst genoemde kerk gebouwd moest worden, handhaafden de orgelmakers Ingram en Company uit Edingburgh het oude front. Zo kon het dus gebeuren dat het orgel van Flaes, zonder front overigens, in handen viel van de orgelmaker G. Knoppers, destijds woonachtig in de Elandsstraat. Deze voorzag het van een bestaand front, niet ongeschikt verbreed tot de vereiste maat, en verkocht het geheel aan voornoemde Chr. Geref. Kerk.
Het werd in gebruik genomen in aug. 1907. Het had toen reeds niet meer de oorspronkelijke dispositie. Pneumatische functionerende wijzigingen voor de Trompet 8'' en Bourdon 16'', moesten een vrij pedaal met twee stemmen suggereren. Latere veranderingen door de orgelmaker N. A. van Dam uit Utrecht in 1927 en 1943 brachten een geheel nieuwe Trompet 8'', een Cornet 5 sterk, de oude Quintadeen 8'' en Octaafbas 8'' op pneumatiek. Een Violon 8'', Salicionaal 8'' en Voix Célèste reduceerden de sfeer van de orgelmaker Flaes tot een minimum. De vele gebreken aan windladen en mechaniek maakten bovendien het geheel steeds meer onbespeelbaar.
Restauratie:In  het jaar 1962 werd door de orgelmaker G, A. C. de Graaf eveneens te Amsterdam een radicale restauratie uitgevoerd. Alle pneumatiek verdween. De sleepladen door de bouwers voor beide klavieren samengebouwd, werden gescheiden en boven elkaar geplaatst. De speeltafel werd van opzij naar middenonder geplaatst, eveneens werd een nieuwe sleeplade voor het pedaal aangebracht en werden vier nieuwe registers geplaatst.
De huidige dispositie luidt:
Hoofdwerk: Prestant 8'', Roerfluit 8'', Gamba 8'', Octaaf 4'', Fluit 4'', Quint 2 2/3'', Octaaf 2'', Terto 1 3/5'', Mixtuur 4 sterk. Trompet 8'', Tremolo, Manuaalkoppel.
Bovenwerk: Holpijp 8'', Quintadeen  8'', Roerfluit 4'', Gemshoorn 2'', Scherp 3 sterk. Tremolo.
Pedaal: Subbas 16'', Octaaf 8'', Nachthoorn 4'', Fagot 16'', Koppel-hoofdwerk. Koppel- Bovenwerk.


Bronnen:
  1. Brief van Teus den Toom aan Piet van Hoogdalem jaren '90 vorige eeuw met een werklijst op basis van een computeruitdraai
  2. Werkenlijst van N.A. van Dam door H. Hortentius uit Woerden