Sneek, Christelijke Gereformeerde kerk, 19??


1930: "Nieuw" orgel door N.A. van Dam. De Reformatie Publicatiedatum 27-06-1930 Pagina 7 Rubriek KERKNIEUWS
"Op Vrijdagavond 20 Juni j.l. had in de Gereformeerde Noorderkerk te Sneek de ingebruikneming plaats van het door den heer N. A. v. Dam, orgelbouwer te Utrecht, gebouwde orgel.
Nadat de voorzitter der commissie van administratie, de heer A. Douma, het orgel aan de Kerkeraad had overgedragen, werd het door Ds Koopmans met een enkel woord aanvaard.
Daarna werd het orgel bespeeld door de organisten der Noorder-en Zuiderkerk en door den heer H. N. Mastenbroek te Hilversum.
De intonatie is geheel naar-wensch. Het geheele werk heeft 21 stemmen, verdeeld over 2 klavieren en vrij pedaal. Het werk is gebouwd volgens het pneumatisch kegelladensysteem.
De aanspraak is subliem en niet te onderscheiden van een mechanisch werk. Het front dat door den orgelbouwer is ontworpen is bizonder mooi en geeft stemming aan het
geheel."


Er is een foto bewaard van voor 1938,waar een orgelmaker op staat, die lijkt op de oude  N.A. van Dam. (01)
In 1938 plaatst van Dam een gebruikt orgel uit Sneek in Utrecht. Dit wijst ook op andere werkzaamheden van N.A. van Dam in Sneek.


Uit het boek "100 jaar CGK Sneek" (2006) door A. de Bruin. Klik op de afbeelding voor een vergroting

1963: Het orgel gaat verloren bij een brand. (02)

Bronnen:

  1. Mail d.d. 11-12-2019 van Victor Timmer
  2. www https://www.wittekerkje.nl/ d.d. 29-02-2020