Standaart Orgelmaker - Zierkzee Gereformeerde kerk

1887: Op 14 augustus 1887 werd in het vorige kerkgebouw (een voormalig koetshuis) van de Gereformeerde Kerk te Zierikzee een orgel in gebruik genomen, dat gebouwd werd door orgelbouwer J. Proper te Kampen. Het nam de taak over van een harmonium dat door vocht onbruikbaar was geworden en voor f325 werd verkocht. Dat was in 1884 in de plaats gekomen van een ander orgel (ongetwijfeld ook een harmonium). (01)

De oorspronkelijke dispositie van het Proper-orgel (1887):
Manuaal: Prestant disc.16' Prestant 8' Holpijp8' Viola di Gamba8' Octaaf 4' Fluit 4' Octaaf 2'
Pedaal: Aangehangen (01)

Het instrument had een mechanische tractuur en tevens een mechanische inrichting voor het gereed zetten van willekeurige combinaties van registers, die door op een trede te trappen konden worden ingeschakeld.
Op advies van orgelbouwer Proper werd het orgel pas in het voorjaar van 1894 in het nieuwe kerkgebouw geplaatst.(01)

1923: Er werd, nadat het jaar tevoren de orgelfabriek P. van Dam te Leeuwarden voorstellen daartoe had ingediend, het orgel door de fa. Standaart te Schiedam hersteld en vergroot omdat het onvoldoende krachtig was voor de gemeentezangbegeleiding.
De Prestant 16' werd vervangen door een Bourdon 16', voor een deel op een pneumatische lade opdat deze ook bespeelbaar werd vanaf het pedaal.
Het pijpwerk werd buiten de kas opgesteld. Voorts werden een Trompet harmonique 8' en een Vox Celeste 8' toegevoegd. In latere tijd werd de Fluit 4' opgeschoven tot een Nasard 3'.(01)

De dispositie van het Proper-orgel (1887) vanaf 1923:
Manuaal: Bourdon 16' Prestant 8' Holpijp 8' Viola di Gamba 8' Vox Celeste 8' Octaaf 4'Nasard 3' Octaaf 2' Trompet 8'
Pedaal: Bourdon - transmissie 16 voet (01)


Zierikzeesche Nieuwsbode 2 juli 1923 pagina 2

1957 Het Proper-orgel wordt vervangen door een nieuw instrument van van Vulpen(01)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_zierikzee_gereformeerdekerk.htm