1918 Westeremden Gereformeerde kerk

Kerk: Het huidige kerkgebouw (naar een ontwerp van A. Wiersema) dateert uit 1934 en toont duidelijk kenmerken van de Amsterdamse school; het gebouw staat tegen¬over het verenigingsgebouw ‘Jachin’, het voormalige kerkje uit 1898. In 1992 is de ingangskant van de kerkzaal verbouwd ten behoeve van het inrichten van een vergaderzaal en enkele nevenruimten. Aan deze verbouwing is ook de nu aanwezige galerij te danken.


Foto (05)

1918: Nieuw pneumatisch orgel door A. Standaart voor de oude kerk. Ingebruikname op 15 februari 1918.


Foto: Albert Valstar

1934: De overplaatsing naar de huidige kerk werd uitgevoerd door de Fa. Holtman en Leemhuis.

1953: Schoonmaak en installatie van een elektrische windmotor door L. Rinkema.

1990: Revisie van de windlade door A.J. Opten. Onder andere de membranen werden vernieuwd.

Het orgel staat in een nis boven de kansel (aan de achterzijde van de kerkzaal). Het gedeelte van de kas op de orgelzolder is van boven afgedicht, het deel van de kas in de kerkruimte is van boven open.
De kas is donkerrood geschilderd, met zwarte biezen en consoles.


Foto (05)

Dispositie:
Manuaal (C - f"):
Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Voix Celeste 8 vt Nevenregisters:
Viola di Gamba 8 vt Tremulant
Octaaf 4 vt Octaafkoppel
Woudfluit 2 vt
Pedaal (C - b)
aangehangen

Vaste combinaties: Tutti/Forte/Piano/A
Windvoorziening: magazijnbalg in de orgelkas.
Bijzonderheden: het orgel heeft een pneumatisch kegelladesysteem.
De pijpen C - E van Prestant en Roerfluit zijn met elkaar gecombineerd. Het groot octaaf van de beide strijkende registers is gecombineerd met dat van de Roerfluit.
De speeltafel (met afsluitklep) is aangebouwd tegen de linkerzijde van de kas.


Foto (05)


Foto (05)

2013: Op 21 juni 2013 is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken

Bronvermelding:

  1. Voor meer informatie zie "het Groninger orgelbezit van Aadorp tot Zijldijk" deel V FivelingoHunsingo blz. 170-171 VHMT, december 1997
  2. Zie: http://rijksmonumenten.nl/monument/517378/gereformeerde+kerk+met+aangebouwde+consistorie/westeremden/
  3. Reliwiki: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Westeremden,_Kosterijweg_16_-_Gereformeerde_Kerk
  4. Rijksmonumenten: http://rijksmonumenten.nl/monument/517378/gereformeerde+kerk+met+aangebouwde+consistorie/westeremden/
  5. E-Mail Jan Zuidhof d.d. 2-10-2007