1914 Warnsveld hervormde kerk

1913: De Hervormde Kerkvoogdij bood op 27 juni 1913 in de Kerkelijke Courant het voorgaande orgel te koop aan. (02)


Bericht uit "Het Orgel" van september 1914


Bericht uit "Het Orgel" van november 1914

1914: Nieuw orgel van Standaart ter vervanging van een oud orgel, dat afkomstig was uit de Broerenkerk in Zutphen. In gebruikname op 6 december 1914
Dispositie
Manuaal I: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Viola di Gamba 8', Octaaf 4', Quint 3', Woudfluit 2', Mixtuur IV sterk, Trompet 8'.
Manuaal II: Holpijp 8', Voix Célèste 8', Open Fluit 4', Onbekend register (Fuit 2'?), Tremulant.
Pedaal: Subbas 16' - transmissie.
Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II, Pedaal - Manuaal I. (02)


Bericht uit "Het Orgel" van februari 19151969/1970: Het Warnsveldse kerkorgel, dat in 1914 volgens het pneumatische systeem werd gebouwd, vertoonde al heel wat jaren ernstige gebreken.
Orgelbouwers werden erbij gehaald en hun adviezen kwamen erop neer er geen kosten meer aan te besteden en uit te zien naar een tijdelijke noodoplossing.
De kerkvoogdij verzocht op 19 mei 1969 de orgelcommissie der Ned. hervormde kerk (landelijke commissie) een voorlopig advies uit te brengen.
Kort te voren was het instrument provisorisch hersteld, nadat het het had begeven.
De Orgeladviescommissie van de Hervormde kerk brengt op 8 augustus 1969 een advies uit over de toestand van het orgel. Het orgel is in slechte staat en het wordt aangeraden het orgel niet te restaureren, maar te vervangen door een nieuw instrument. Zie het  advies d.d. 8 augustus 1969.
Op advies van de commissie werd Klaas Bolt, organist van de Grote of St.Bavokerk in Haarlem, verzocht als adviseur bij de bouw van een nieuw orgel op te treden.
De plaatselijke, orgelcommissie en kerkvoogdij gingen samen met de dhr. Bolt in de richting van de bouw van een nieuw instrument werken.
Terwijl men daarmee bezig was deed zich  de mogelijkheid voor het in 1830 -door de Deventer orgelbouwer Naber gebouwde en in 1950 gerestaureerde orgel uit de Hervormde kerk te Raalte aan te kopen.
Tenslotte werd op 8 juli 1970 door de kerkvoogdij besloten het Raaltese orgel aan te kopen voor f 20 000.
Besloten werd plaatsing en restauratie te laten geschieden door de Fa. Reil, die op 30 december 1970 onder voorbehoud van toezegging' van subsidies door de desbetreffende instanties in principe opdracht kreeg tot restauratie. Een opdracht, die nu definitief is (geworden door de toestemming van Monumentenzorg (03)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Warnsveld,_Kerkplein_1_-_Martinus
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron op basis van informatie door Piet van Hoogdalem
  3. Krantenartikel uit onbekende krant rond 1969
  4. Mailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Piet Bron in februari 2005
  5. Informatie Henk Mulder uit Warnsveld 28-2-2006