1926 Vlaardingen Remonstrantse kerk


Foto (04)


Nieuwe Vlaardingsche courant 16-03-1926

1926: Nieuw Elektrisch-pneumatisch orgel met  22 registers, 17 sprekende stemmen op twee manualen en vrij pedaal, 888 pijpen door Standaart.Het orgel stond te koop en was eigenlijk bestemd voor een kerkgebouw in Brazilië. Het stond al gereed, want twee maanden na de aankoop werd het instrument, op 16 mei 1926, al in gebruik genomen.(01)

Hoofdwerk

 

Zwelwerk

 

Pedaal

 

Bourdon

16'

Viool Prestant

8'

Subbas

16'

Prestant

8'

Bourdon

8'

Cello

8'

Bourdon

8'

Quintadeen

8'

 

Salicionaal

8'

Aeoline

8'

 

Gemshoorn

8'

Cealistis Vox

8'

 

Octaaf

4'

Fluit

4'

 

Roerfluit

4'

 

 

Octaaf

2'

 

 

Trompet

8'

 

 

Koppels: Hoofdwerk - Nevenwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Nevenwerk 
Tremulant
5 vaste combinaties
1 vrije combinatie (01)


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" in september 1926 en De standaard 13-03-1926

19xx: Op een onbekend tijdstip wordt de orgelkas gewijzigd naar onderstaand model. De pilaren onder het orgel blijven duidelijk herkenbaar.


Foto (04)

1956: Er vinden er een aantal dispositiewijzigingen plaats en het orgel wordt in de breedte opgesteld. (Het Zwelwerk komt dan, in plaats van achter, naast het Hoofdwerk te staan.)
Het betreft de volgende dispositiewijzigingen:
- van het Hoofdwerk wordt de Bourdon 8’ gewijzigd in een Holpijp 8’, de Bourdon 16´ en Salicionaal 8’ worden verwijderd, hiervoor in de plaats worden een Quint 2 2/3’ en Mixtuur 3-4 st. geplaatst;
- van het Zwelwerk worden de Aeoline 8’ en Cealistis Vox 8’ verwijderd, hiervoor in plaats worden een Octaaf 2’ en Sesquialter 2 st. geplaatst;
- op het Pedaal wordt de Cello 8’ verwijderd en vervangen door een Octaaf 4’.(01)
Hoofdwerk   Zwelwerk   Pedaal
Prestant 8' Viool Prestant 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Bourdon 8' Octaaf 4'
Gemshoorn 8' Quintadeen 8'
Octaaf 4' Fluit 4'  
Roerfluit 4' Octaaf 2'  
Quint 2 2/3' Sesquialter 2 st.  
Octaaf 2'  
Mixtuur 3-4 st.  
Trompet 8'  

Koppels: Hoofdwerk - Nevenwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Nevenwerk 
Tremulant
5 vaste combinaties
1 vrije combinatie (01)Foto (04)

1979: Het technische gedeelte wordt vernieuwd en het pijpwerk opnieuw geïntoneerd.

1983
: Een viertal stemmen wordt vervangen door gelijksoortige stemmen, afkomstig uit het orgel van de Nieuwe Remonstrantse Kerk te Amsterdam. (01)

Het betreft de volgende veranderingen:
- de Holpijp van het hoofdwerk wordt vervangen door een Roerfluit;
- de Trompet wordt vervangen door een gelijknamig register;
- de Bourdon van het nevenwerk wordt vervangen door een Holpijp;
- de zinken Subbas van het pedaal wordt vervangen door een gelijknamig register van hout.(01)

199x: In de negentiger jaren wordt er ten slotte door orgelbouwer M.C. Tiggelman uit Zaltbommel nog een grote reparatie/verbetering uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden werd de lade omhoog gebracht, en een nieuwe prestant 8’ geplaatst (afkomstig van Jacques Stinkens Orgelpijpenmakers B.V.).(01)

De huidige dispositie:

Hoofdwerk   Zwelwerk   Pedaal
Prestant 8' Viool Prestant 8' Subbas 16'
Roerfluit 8' Holpijp 8' Octaaf 8'
Gemshoorn 8' Quintadeen 8'
Octaaf 4' Fluit 4'  
Roerfluit 4' Octaaf 2'  
Quint 2 2/3' Sesquialter  2 st.  
Octaaf 2'  
Mixtuur 3-4 st.  
Trompet 8'  
 

Koppels: Hoofdwerk - Nevenwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Nevenwerk 
Tremulant
5 vaste combinaties
1 vrije combinatie (01)


Foto (04)

2008: In augustus 2008 besloot de kerkenraad om het kerkgebouw te verkopen. (Wegens vermindering van het aantal kerkgangers en hoge kosten voor noodzakelijk onderhoud.) Na een lang traject bleek er echter geen koper te vinden die aan de eisen van de kerkenraad kon voldoen. (01)

2013: Uiteindelijk werd begin 2013 besloten om het gebouw niet te verkopen maar het zoveel mogelijk in eigen beheer op te knappen. Tevens zal er ook een plan worden ontwikkeld om het orgel weer in optimale staat te brengen en te restaureren. (01)

Bronvermelding:

  1. www: http://www.vlaardingseorgels.nl/remonstrantsekerk.php
  2. www: Orgeldatabase Piet Bron
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Vlaardingen,_Hoflaan_-_Ned._Protestanten_Bond
  4. E-Mail van Jan van Roon d.d. 18-06-2007