Geschiedenis Orgelmakerij Standaart

Familiegeschiedenis

Geschiedenis Orgelmakerij Standaart in Rotterdam 1904-1923

Geschiedenis Orgelmakerij Standaart in Schiedam 1923-1945

Geschiedenis Standaart Organ Company in de Verenigde Staten 1945 - 1954

Werknemers bij StandaartGeschiedenis Orgelmakerij Standaart vanaf 1945

1946: Dr. A.W.J. Standaart Jr. verlaat het bedrijf en vertrekt naar Amerika en sticht in Suffolk (bij Richmond in Virginia ) een orgelfabriek: "Standaart Organ Company".

1947: Er worden in deze tijd blijkbaar ook eigenaardig combinatieinstrumenten gebouwd.


Bericht uit: Het vrije volk 03-07-1947?


Zierikzeesche Nieuwsbode 14 februari 1948 pagina 7


De Heerenveensche koerier 21-11-1950

1950: Het bedrijf in Nederland wordt op 16 maart 1950 voortgezet door zoon Cor onder de naam "Orgelfabriek Standaart” en wordt gevestigd aan de Kreupelstraat 10 te Schiedam.
Het bedrijf onderhield of verbouwde de orgels die door de fa. Standaart waren gebouwd. Nieuwbouw kwam nauwelijks nog voor.

1958
: A.W.J. Standaart komt te overlijden. Cor Standaart heeft in 1958, na de dood van zijn vader, het bedrijf voortgezet, hoewel hij het werk niet zelf uitvoerde. Hij legde zich meer toe op het bespelen van cinema-orgels en verkreeg daarin een zekere bekendheid.
Haarlem's Dagblad 14 januari 1958 pagina 13

Meer informatie over Cor Standaart.

1976
: Na het overlijden van Cor Standaart in 1976 wordt het bedrijf beëindigd.

Literatuur en overige bronnen:

 1. Uitgave in 1914 door Standaart: "Na tien jaren"
 2. Uitgave in 1920 door Standaart: "Hoe ons werk beoordeeld wordt": Overdruk van kunstcritieken, recensies uit verschillende couranten en tijdschriften, getuigenissen van bekende toonkunstenaars.  In deze brochure is een attest opgenomen van onder anderen de koncertzangeres mej. Tilly Koenen te Berlijn, waarin de volgende zinsnede voorkomt: „De Standaartorgels zullen weldra tot de Standaard-orgels
  behooren
  .”
 3. Uitgave in 1927 door Standaart: „Het Standaart Kerkorgel als het moderne Hollandsche Standaardorgel”.
 4. De Mixtuur, nummer 16, april 1975: Uit de tijd der"Standaardisering / W.D. van der Kleij; W.H. Zwart. - In:
 5. De Mixtuur nr. 66 september 1990: Repertorium van advertenties in de 'Kerkelijke Courant' / W.D. van der Kleij
 6. "Orgels bij de omroep" door Cor L. Doesburg Strengholt 1996
 7. Email van Peter van den Heuevel van orgelmaker van den Heuvel d.d. 6 januari 2014
 8. Email van Jan Korpershoek d.d. 11 januari 2014
 9. E-Mail van Jan Clavaux d.d. 3-11-2014
 10. E-Mail Kees Bimmel  juni 2016 met gegevens vanuit de nalatenschap van Jan Slingerland.