1908 Hekelingen Hervormde kerk

Voorgeschiedenis:
Initiatiefnemer van de komst van een kerkorgel was dominee Bastiaan Tuinstra, die de gemeente diende van maart 1907 tot januari 1910. Gedurende zijn korte ambtsperiode heeft hij veel goeds tot stand gebracht. Zo richtte hij hier de Zondagsschool op en stimuleerde hij de totstandkoming van een bibliotheek. Tijdens zijn afscheidsdienst op 9 januari 1910 bracht hij de kerkvoogden hulde voor wat door hen gedurende de laatste jaren was gedaan, zoals: “de plaatsing van een orgel en het verfraaien der kerk door die te doen opschilderen". (04)1908
: Nieuw orgel door Standaart. Ingebruikname op 25 december 1908 door G.B. van Krieken.
Manuaal: Prestant 8' - Holpijp 8' - Gamba 8' (C-H in Holpijp) - Voix céleste 8', vanaf c  - Octaaf 4'  - Fluit 4'  - Octaaf 2'  - Cornet 4' 4 sterk discant - .
Pedaal: aangehangen

Volgens Henk Scheuerman was de oorspronkelijke dispositie als volgt:
Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8' - Holpijp 8' - Gamba 8' (C-H in Holpijp) - Octaaf 4'  - Fluit 4'  - Octaaf 2'  - Cornet 4' 4 sterk discant - .
Pedaal: aangehangen (06)


Bericht uit: De telegraaf 28-12-1908


Bericht uit "Het Orgel" 1908 december


Bericht uit "Het Orgel" 1909 januari


Fronttekening gesigneerd "A.S. 8-11-07" Commectie Cornelis Immig, Gemeentebibliotheek Rotterdam

1935: Grote reparatie van het kerkorgel. Om de kosten te dekken, ging de kerkvoogdij een lening van 1.000 gulden aan bij de diaconie. Tevens werd de inhoud van één van de zogenaamde ‘groene busjes' voor dit doel bestemd. Waaruit deze reparatie precies heeft bestaan, is echter onbekend. (04)

1947: Het orgel kreeg een elektrische windmotor. De ingebruikneming vond plaats op 26 oktober 1947. De kosten van deze restauratie werden betaald uit het in 1940 ingestelde Verjaardagsfonds. De windmotor werd geplaatst in het (linker) torenhok, zodat de lucht via een buizenstelsel naar boven moest worden gepompt. Dit veroorzaakte zoveel lawaai onder de kerkdienst, dat na diverse klachten werd besloten om de windmotor naar boven te verplaatsen, waar deze een plek kreeg op de galerij achter het orgel. (04)

1948: In december 1948 werd mej. Jac. van der Meer (later beter bekend als mevr. C. Schrier) aangesteld als organiste van de dorpskerk.  (04) (een functie die zij in 2003 nog steeds vervulde).

1959: Tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 september 1959 kwam het onderwerp van orgelrestauratie opnieuw ter tafel. Het voornaamste probleem was het geringe vermogen van de motor, die bovendien grondig gereviseerd moest worden. In overleg met de orgelbouwer, C.H. van Oosten uit Rotterdam, stelde ds. Zevenbergen voor om tegelijkertijd een kleine wijziging aan te brengen in de dispositie, "waardoor de opbouw van het orgel logischer en de klank stralender wordt". De firma Van Oosten plaatste een nieuwe (Meidinger) windmachine, met glijiagers, 2800 toeren en “praktisch geruisloos lopend", met een bijbehorende geluiddempende kist. De Bourdon 16’ en de Cornet werden vervangen door een Mixtuur uit de 3 sterk, samen 168 pijpen.
Uit het voor dit doel opgerichte orgelfonds en door het organiseren van muzikale activiteiten werden de kosten van de restauratie (ƒ 1.435,-) gedekt.
De op het orgel vermelde ingebruikname datum (25 dec. 1908), samen met de woorden “Eere zij God" werd overgeschilderd. (04)

1990: De toenmalige onderhoudsfirma Tiggelman adviseert een grondige renovatie of de aanschaf van een nieuw orgel. De kerkenraad begint enthousiast plannen uit te werken en geld in te zamelen. Maar door externe factoren is het niet mogelijk dit verder uit te werken en wordt een electronisch orgel uit een gereformeerde kerk in Brielle aangeschaft.

2000: In september wil Teun Kruithof uit Hellevoetsluis een middag spelen op het Standaart-orgel maar ja ook hij constateert dat er nodig wat gebeuren moet. Hij meldt aan de kerkenraad dat er met inzet van vrijwilligers nog best wat van te maken is. De kerkenraad pakt dit op maar wil toch meer dan enige verbeteringen en er wordt offerte gevraagd na enige professionals geraadpleegd te hebben. De uitgebrachte offerte door de firma Scheuerman uit Spijkenisse wordt uitgevoerd alleen er is een wachttijd van 8 maanden.

2001/2002: Het begin van de renovatie is dan september 2001. Het enthousiasme om hier aan te beginnen is groot. Afbreken en verplaatsen naar de werkplaats in Rotterdam is vrij snel gebeurd. Het blijkt dat er meer te vervangen en te repareren is dan verwacht. Een groep vrijwilligers voert werkzaamheden uit onder aansturing van Scheuerman.
De vrijwilligers: Daan Verloo, Theo Almekinders, Arie van Kampen, Karin Kok,Wim Loef, Henk van Donk.
Het pijpwerk werd bijna geheel vernieuwd. De oorspronkelijke vaste combinaties werden niet hersteld omdat deze in zeer slechte staat waren en repartie te prijzig zou worden.
Uitbreiding van de dispositie met een Subbas 16’ op het pedaal.
De ingebruikname is op 16 maart 2002. (01) Bij de ingebruikname werd het orgel bespeeld door Teun Kruithof, Co Schrier en Wim Loef..

Dispositie
Manuaal: Prestant 8' (2002) - Holpijp 8' - Gamba 8' (C-H in Holpijp) - Voix céleste 8', vanaf c (2002) - Octaaf 4' (2002) - Fluit 4' (2002) - Octaaf 2' (2002) - Cornet 4' 4 sterk discant - (2002).
Pedaal: Subbas 16' (2002)


Bronvermelding:

  1. Zie: http://www.scheuerman-orgelbouw.nl/projecten/hekelingen.html
  2. Zie: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Bestand:Hekelingen_Herv_Kerk_Standaart_1908.jpg
  3. Foto's: http://www.scheuerman-orgelbouw.nl/projecten/hekelingen.html
  4. Boek: Grepen uit de geschiedenis van de Hekelingse dorpskerk
  5. Tijdschrift: De orgelvriend 2003-02. Scan van het artikel.
  6. Emailwisseling tussen Piet van Hoogdalem en Henk Scheurman in februari 2005