's Gravenhage Familiebioscoop

1925
: Plaatsing van een orgel door Standaart


Den Haag familie bioscoop De kunst jrg 17, 1924-1925, no 913, 25-07-1925.jpg


Het Vaderland 29-10-1925 (01)


Haagsche Courant  (01)

Bronvermelding:

  1. E-Mail Kees Bimmel d.d. 7 juni 2016 met gegevens vanuit de nalatenschap van Jan Slingerland.