1917 Aalten Hervormde kerk



De standaard 01-06-1918